Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Համայնքներ

Համայնքի մասին

Գորայք

Գորայք բազմաբնակավայր համայնքը կազմավորվել է 2016 թվականի սեպտեմբերին՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի տարածաշրջանի 4 համայնքների խոշորացման արդյունքում՝ ««Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2016 թվականի հունիսի 17-ի ՀՀ ՀՕ-100-Ն օրենքով։
Այն ընգդրկում է Գորայք, Ծղուկ, Սառնակունք և Սպանդարյան գյուղական բնակավայրերը։
Հաշվառված բնակչությունը 2016 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ՝ 1842։
Որից՝ ըստ բնակավայրերի․ Գորայք՝ 513, Սպանդարյան՝ 456, Սառնակունք՝ 499, Ծղուկ՝ 374

Համայնքի գյուղական բնակավայրերը

Գորայք

Հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 127 կմ,
Հեռավորությունը Սիսիան քաղաքից՝ 30 կմ,
Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 2140 մ,
Կարգավիճակը՝ բարձր լեռնային։
Գյուղը հիշատակվում է Մեծ Հայքի Սյունիք աշխարհի Հաբանց գավառում։ Ըստ եղած սկզբնաղբյուրների գյուղն ունեցել է մի քանի անվանումներ՝ Ակունք, Բազարչայ, Բազարքենտ, Վասակակերտ։ Գորայքը հիշատակում է Ստեփանոս Օրբելյանը, ըստ որի գյուղը Տաթևի վանքին վճարում էր տարեկան 10 միավոր հարկ։
Ոմանք Գորայքը նույնացնում են Գորիս քաղաքի, ոմանք էլ՝ Գորիսի շրջանի Վերին Շեն /Եղիշե/ գյուղի հետ։ Գյուղում բնակվել են նաև մալականներ, որոնք 1880-ական թվականներին հեռացել են Հյուսիսային Կովկաս։
Տնտեսությունը
Գյուղատնտեսական գործունեության հիմնական ուղղություններն են`
- անասնապահությունը,
- դաշտավարությունը:

Հողային և այլ բնական ռեսուրսներ
Հողեր (ընդամենը)` 21685 հա, այդ թվում`
- Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր` 20715 հա, որից`
- վարելահող` 1815 հա, խոտհարք` 848 հա, արոտ` 14851 հա, այլ հողատեսք` 3202 հա
- բնակավայրերի հողեր` 68 հա,
- արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր` 97 հա
- էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր` 34 հա
- հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր` 8 հա։

Ծղուկ

Հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 123 կմ,
Հեռավորությունը Սիսիան քաղաքից՝ 25 կմ,
Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 2220 մ,
Կարգավիճակը՝ բարձր լեռնային,
Նախկինում կոչվում էր Բորիսովկա, իսկ 1925 թվականին կարճ ժամանակով կոչվել է նաև Հայկավան։ Ծղուկ անունը գյուղը ստացավ 60-ական թվականներին՝ Ծղուկ գավառի անվամբ։ Գյուղի սկզբնական բնակիչները մալական ռուսներն էին։ Մալականները 1920-30 ական թվականներին փոխադրվել էին Հյուսիսային Կովկաս։ Գյուղից 1 կմ հարավ Կալեր կոչված վայրում կան հին բնակավայրերի հետքեր։
Սպանդարյանի ջրամբարի կառուցման պատճառով գյուղը 1.5 կմ հյուսիս արևելք է տեղափոխվել։ Այստեղ ծնվել են սոցիալիստական աշխատանքի հերոս Ս. Խ. Ավետիսյանը, դոկտոր-պրոֆեսոր Գ. Ս. Ղարիբյանը։
Տնտեսությունը
Գյուղատնտեսական գործունեության հիմնական ուղղություններն են`
- անասնապահությունը,
- դաշտավարությունը:
Հողային և այլ բնական ռեսուրսներ
Հողեր (ընդամենը)` 10415 հա, այդ թվում`
- Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր` 9692 հա, որից`
- վարելահող` 1111 հա, խոտհարք` 433 հա, արոտ` 6216 հա, այլ հողատեսք`1932 հա
- բնակավայրերի հողեր` 53 հա,
- արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր` 26 հա
- էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր`6 հա
- հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր` 1 հա,
- հատուկ նշանակության հողեր` 13 հա,
- անտառային հողեր` 143 հա, որից անտառածածկ` 143 հա
- ջրային հողեր` 480 հա։

Սառնակունք

Հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 120 կմ,
Հեռավորությունը Սիսիան քաղաքից՝ 22 կմ,
Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 2170 մ,
Կարգավիճակը՝ բարձր լեռնային,
Գյուղը հիմնադրվել է 20-րդ դարի 30-ական թվականներին։ Գյուղի հիմնական բնակիչները ղալաջուղցիներն են, որոնք թողնելով հին գյուղը ձորից բարձրացել և հարթության վրա հիմնել են նոր բնակավայր։ Գյուղի պատմական հուշարձանների թվում ինքնատիպ են ժայռապատկերները (8-7-րդ դար մթա), ինչը լավագույն ապացույց է, որ տարածքը բնակեցված է եղել դեռևս հնադարյան մարդու կողմից։
Ժայռապատկերների վրա պատկերված է Հայաստանի ֆաունայի ողջ հարստությունը։ 1945թ-ին հայտնաբերվում է նաև Սառնակունքի գանձը, հնագույն դրամների գանձ հավաքածուի մեջ կան նաև Տիգրան Մեծի և Արտավազդ Բ-ի ժամանակների դրամներ։
Տնտեսությունը
Գյուղատնտեսական գործունեության հիմնական ուղղություններն են`
- անասնապահությունը,
- դաշտավարությունը:
Հողային և այլ բնական ռեսուրսներ
Հողեր (ընդամենը)` 12051 հա, այդ թվում`
- Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր` 11649 հա, որից`
- վարելահող` 1008 հա, խոտհարք` 365 հա, արոտ` 6069 հա, այլ հողատեսք`4207 հա
- բնակավայրերի հողեր` 88 հա,
- արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր` 24 հա
- էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր`45 հա
- հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր` 76 հա,
- անտառային հողեր` 137 հա, որից անտառածածկ` 137 հա
- ջրային հողեր` 32 հա

Սպանդարյան

Հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 116 կմ,
Հեռավորությունը Սիսիան քաղաքից՝ 19 կմ,
Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 2150 մ,
Կարգավիճակը՝ բարձր լեռնային,
Սպանդարյանը նախկինում կոչվել է Մելիքլար, իսկ ավելի վաղ՝ Բերդիկ, Բերդի, Ղալաջուղ, Վերդիղալա, Վերդի։ Վերանվանվել է 1939թ. մայիսին՝ հեղափոխական Սուրեն Սպանդարյանի անվամբ։ Սյունիքի այս հնագույն գյուղը Տաթևի վանքի հին հարկացուցակում կոչվում էր Բորտի։ Բորտ-Բորտի նշանակում է անհարթ, չտաշված։ Այն եղել է նույնանուն բերդի հարևանությամբ, որը Ծղուկքի երեք ամուր բերդերից մեկն է եղել՝ Որոտնաբերդից ու Սյունի բերդից հետո:
1918-20թթ. գյուղում բնակություն են հաստատել նաև հիմնականում Անգեղակոթից և մյուս գյուղերից եկած ընտանիքները։
Տնտեսությունը
Գյուղատնտեսական գործունեության հիմնական ուղղություններն են`
- անասնապահությունը,
- դաշտավարությունը:
Հողային և այլ բնական ռեսուրսներ
Հողեր (ընդամենը)` 4945 հա, այդ թվում`
- Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր` 4663 հա, որից`
- վարելահող` 750 հա, խոտհարք` 176 հա, արոտ` 2530 հա, այլ հողատեսք` 1207 հա
- բնակավայրերի հողեր` 67 հա,
- արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր` 11 հա
- էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր` 6 հա
- հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր` 11 հա,
- անտառային հողեր` 139 հա, որից անտառածածկ` 139 հա
- ջրային հողեր` 48 հա։ 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2017-10-19 10:10:57