Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Կազմակերպություններ

Առողջապահական

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոններ

«Տեղի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374) 0284 96435

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ գ. Տեղ. Ս. Բարխուդարյանի փողոց 11/2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն


տնօրեն` Հակոբ Խաչյան

Տեղի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնը իրականացնում է արտահիվանդանոցային բուժօգնություն պետական պատվերի շրջանակներում՝ անվճար: Կենրտոնը իրականացնում է Գորիսի տարածաշրջանի Տեղ, Արավուս, Խնածախ, Վաղատուր, Խոզնավար գյուղական համայնքների բնակիչների արտահիվանդանոցային բժշկական սպասարկումը:
Ընկերության գրասենյակը գտնվում է գյուղ Տեղ հասցեում, իսկ Արավուս, Խնածախ, Վաղատուր, Խոզնավար գյուղական համայնքներում գործում են բուժակմանկաբարձական կետեր:
Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 30 հաճախում:
Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթը իրականացնում է ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված ընտանեկան բժիշկը: Բուժակմանկաբարձական կետերում ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթները իրականացնում են ՀԲ և USAID-ի ուսուցողական ծրագրերով կատարելագործված բուժքույրերը:
Առողջության առաջնային պահպանման կարևորագույն գործառույթներից է նաև ընտանեկան բժշկի կողմից հղիների վաղ հայտնաբերումը, հաշվառումը և համագործակցելով համապատասխան մանկաբարձ-գինեկոլոգի հետ՝ համատեղ հսկողության իրականացում:
Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ է մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային/ ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/ և նեղ մասնագիտական /սրտաբանական/ բուժօգնությունը: Տվյալ տարածքի բնակչությանը հակատուբերկուլոզային, հոգեբուժական, ուռուցքաբանական, մաշկավեներաբանական դիսպանսերային և նեղ մասնագիտական բուժօգնությունը պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում է անվճար՝ «Գորիսի ԲԿ» ՓԲԸ համապատասխան բժիշկ-մասնագետների կողմից՝ «Տեղի ԱԱՊԿ» ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:
«Տեղի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ում իրականացվում են մեզի, արյան /կլինիկական և բիոքիմիական/ լաբորատոր և գործիքային / էլեկտրասրտագրում/ հետազոտություններ: Ախտորոշման համար մյուս անհրաժեշտ հետազոտությունները պետական պատվերի շրջանակներում /անվճար/ իրականացվում են «Գորիսի ԲԿ» ՓԲԸ միջոցով՝ «Տեղի ԱԱՊԿ» ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:
Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով դեղերով ապահովումը, որը իրականացվում է ըստ սահմանված կարգիՙ:
Տեղ, Արավուս, Խնածախ, Վաղատուր, Խոզնավար գյուղական համայնքների բնակիչների շտապ բժշկական օգնությունը իրականացվում է անվճար ՝պետական պատվերի շրջանակներում, <<Գորիսի ԲԿ>> կողմից:
2010 թվականից ներ է դրվել առողջության առաջնային պահպանման ծառայության որակի բարելավման համակարգը:

Ծառայությունները իրականացվում է 2  ընտանեկան բժշկի  միջոցով:

 

<<Անգեղակոթի բժշկական ամբուլատորիա>> ՊՈԱԿ

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ.Անգեղակոթ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 15

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

տնօրեն` Զարուհի Առաքելյան

<<Անգեղակոթի բժշկական ամբուլարորիա>> ՊՈԱԿ 

Բժշկական ամբուլատորիան իրականացնում է արտահիվանդանոցային բուժօգնություն պետական պատվերի շրջանակներում՝ անվճար: Սպասարկվող ազգաբնակչության թիվը կազմում է 3718 մարդ, այդ թվում 834-ը՝ միչև 18 տարեկան երեխաներ: Բժշկական ամբուլատորիան իրականացնում  է Սիսիանի տարածաշրջանի Անգեղակոթ, Մուծք, Բալաք, Շաղաթ գյուղական համայնքների բնակիչների բժշկական  սպասարկումը:

Ընկերության գրասենյակը գտնվում է գյուղ Անգեղակոթ հասցեում, իսկ Մուծք, Բալաք, Շաղաթ գյուղական համայնքներում գործում են բուժակմանկաբարձական կետեր:

Բժշկական ամբուլատորիայի կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 18 հաճախում: 

Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթը իրականացվում է ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված ընտանեկան բժշկի միջոցով: Բուժակմանկաբարձական կետերում ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթներն  իրականացնում են ՀԲ և USAID-ի ուսուցողական ծրագրերով կատարելագործված բուժքույրերը: Առողջության առաջնային պահպանման կարևորագույն գործառույթներից  է նաև ընտանեկան բժշկի կողմից հղիների վաղ հայտնաբերումը, հաշվառումը և համագործակցելով համապատասխան մանկաբարձ-գինեկոլոգի հետ՝ համատեղ  հսկողությունը:

Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ է մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային/ ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/ բուժօգնությունը: Տվյալ տարածքի բնակչությանը հակատուբերկուլոզային, հոգեբուժական, ուռուցքաբանական և մաշկավեներաբանական դիսպանսերային և նեղ մասնագիտական բուժօգնությունը պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում է անվճար՝ «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ համապատասխան բժիշկ-մասնագետների կողմից, «Անգեղակոթի ԲԱ»  ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:

«Անգեղակոթի ԲԱ» ՊՈԱԿ  իրականացվում են մեզի, արյան /կլինիկական և բիոքիմիական/ լաբորատոր հետազոտություններ, էլեկտրասրտագրում: Ախտորոշման համար մյուս անհրաժեշտ հետազոտությունները պետական պատվերի շրջանակներում /անվճար/ իրականացնում է «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ՝ «Անգեղակոթի ԲԱ»   ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:  

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով դեղորայքով ապահովումը, որը իրականացվում է ըստ սահմանված կարգի ՙ:

«Անգեղակոթի բժշկական ամբուլատորիա» ՊՈԱԿ իրականացնում է նաև Անգեղակոթ, Մուծք, Բալաք, Շաղաթ գյուղական համայնքների բնակչության անհետաձգելի բժշկական օգնությունը անվճար ՝պետական պատվերի շրջանակներում, տնային կանչերի միջոցով  /հեռ.  093 200 872/: 

Ծառայությունները իրականացվում է 1 ընտանեկան բժշկի միջոցով:

2010 թվականից ներ է դրվել առողջության առաջնային պահպանման ծառայության  որակի  բարելավման համակարգը:

 

<<Բռնակոթի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն>> ՊՈԱԿ

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ.Բռնակոթ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 17

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

տնօրեն` Լյուդմիլա Հարությունյան

«Բռնակոթի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնը իրականացնում է արտահիվանդանոցային բուժօգնություն պետական պատվերի շրջանակներում՝ անվճար: Սպասարկվող բնակչության թիվը կազմում է 4021 մարդ, այդ թվում 960-ը՝ միչև 18 տարեկան երեխաներ: Կենտրոնը իրականացնում է է Սիսիանի տարարածաշրջանի Բռնակոթ, Աշոտավան, Արևիս, Թանահատ, Թասիկ, Հացավան, Սալվարդ  գյուղական համայնքների բնակիչների բժշկական  սպասարկումը:

Ընկերության գրասենյակը գտնվում է գյուղ Բռնակոթ հասցեում, իսկ Աշոտավան, Արևիս, Թանահատ, Թասիկ, Հացավան, Սալվարդ  գյուղական համայնքներում գործում են բուժակմանկաբարձական կետեր:

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 31 հաճախում: 

Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթը իրականացնում են ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված ընտանեկան բժիշկները: Բուժակմանկաբարձական կետերում ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթները  իրականացնում են ՀԲ և USAID-ի ուսուցողական ծրագրերով կատարելագործված բուժքույրերը: Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի կարևորագույն գործառույթներից  է նաև  ընտանեկան բժշկի կողմից հղիների վաղ հայտնաբերումը, հաշվառումը և համագործակցելով համապատասխան մանկաբարձ-գինեկոլոգի հետ՝ համատեղ  հսկողությունը:

Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ է մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային/ ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/ բուժօգնությունը: Տվյալ տարածքի բնակչությանը հակատուբերկուլոզային, հոգեբուժական, ուռուցքաբանական,  մաշկավեներաբանական դիսպանսերային և նեղ մասնագիտական բուժօգնությունը պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում է անվճար՝ «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ-ի համապատասխան բժիշկ-մասնագետների կողմից, «Բռնակոթի ԱԱՊԿ»  ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:

«Բռնակոթի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ կողմից իրականացվում են մեզի, արյան /կլինիկական և բիոքիմիական/ լաբորատոր հետազոտություններ, էլեկտրասրտագրում: Ախտորոշման համար մյուս անհրաժեշտ հետազոտությունները պետական պատվերի շրջանակներում /անվճար/ իրականացվում են «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ միջոցով՝ «Բռնակոթի ԱԱՊԿ» ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:  

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով դեղորայքով ապահովումը, որը իրականացվում է ըստ սահմանված կարգի :

«Բռնակոթի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ իրականացնում է նաև Բռնակոթ,Աշոտավան, Արևիս, Թանահատ, Թասիկ, Հացավան, Սալվարդ  գյուղական համայնքների բնակիչների անհետաձգելի բժշկական օգնությունը անվճար ՝պետական պատվերի շրջանակներում, տնային կանչերի միջոցով  /հեռ.  094 676 765/: 

Ծառայությունները իրականացվում են 2 ընտանեկան բժիշկների միջոցով:

2010 թվականից ներ է դրվել առողջության առաջնային պահպանման ծառայության  որակի  բարելավման համակարգը:

<<Գորայքի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն>> ՊՈԱԿ

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ.Գորայք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 8

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

տնօրենի` Կարինե Հարությունյան

«Գորայքի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնը իրականացնում է արտահիվանդանոցային բուժօգնություն  պետական պատվերի շրջանակներում՝ անվճար: Սպասարկվող բնակչության թիվը կազմում է 2160  մարդ, այդ թվում 567-ը՝ միչև 18 տարեկան երեխաներ: Կենրտոնը իրականացնում է է Սիսիանի տարածաշրջանի Գորայք Սպանդարյան, Սառնակունք և Ծղուկ գյուղական համայնքների բնակիչների բժշկական  սպասարկումը:

Ընկերության գրասենյակը գտնվում է գյուղ Գորայք հասցեում, իսկ Սպանդարյան, Սառնակունք, Ծղուկ  գյուղական համայնքներում գործում են բուժակմանկաբարձական կետեր: Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 21 հաճախում: 

Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթը իրականացնում է ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված ընտանեկան բժիշկը: Բուժակմանկաբարձական կետերում ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթները  իրականացնում են ՀԲ և USAID-ի ուսուցողական ծրագրերով կատարելագործված բուժքույրերը: Առողջության առաջնային պահպանման կարևորագույն գործառույթներից  է նաև ընտանեկան բժշկի կողմից հղիների վաղ հայտնաբերումը, հաշվառումը և համագործակցելով համապատասխան մանկաբարձ-գինեկոլոգի հետ՝ համատեղ  հսկողությունը:

Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ է մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային/ ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/ և նեղ մասնագիտական /սրտաբանական/ բուժօգնությունը: Տվյալ տարածքի բնակչությանը հակատուբերկուլոզային, հոգեբուժական, ուռուցքաբանական,  մաշկավեներաբանական դիսպանսերային և նեղ մասնագիտական բուժօգնությունը պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում է անվճար՝ «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ-ի համապատասխան բժիշկ-մասնագետների կողմից, «Գորայքի ԱԱՊԿ»  ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:

«Գորայքի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ կողմից իրականացվում են մեզի, արյան /կլինիկական և բիոքիմիական/ լաբորատոր և գործիքային /գերձայնային, էլեկտրասրտագրում/ հետազոտություններ: Ախտորոշման համար մյուս անհրաժեշտ հետազոտությունները պետական պատվերի շրջանակներում /անվճար/ իրականացվում են «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ միջոցով՝ «Գորայքի ԱԱՊԿ» ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:  

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով դեղորայքով ապահովումը, որը իրականացվում է ըստ սահմանված կարգի ՙ:

«Գորայքի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ իրականացնում է նաև Գորայք, Սպանդարյան, Սառնակունք և Ծղուկ   գյուղական համայնքների բնակիչների անհետաձգելի բժշկական օգնությունը անվճար ՝պետական պատվերի շրջանակներում, տնային կանչերի միջոցով  /հեռ.  094 851520/: 

Ծառայությունները իրականացվում է 1 ընտանեկան բժշկի միջոցով:

2010 թվականից ներ է դրվել առողջության առաջնային պահպանման ծառայության  որակի  բարելավման համակարգը:

<<Դարբասի առողջության կենտրոն>> ՊՈԱԿ

Հեռ.` 094 729350

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ.Դարբաս, 1-ին փողոց, 4-րդ շենք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 11

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

տնօրենի` Անուշ Ներսիսյան

«Դարբասի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ

Առողջության կենտրոնը իրականացնում է արտահիվանդանոցային  բուժօգնություն պետական պատվերի շրջանակներում՝ անվճար: Սպասարկվող ազգաբնակչության թիվը կազմում է 2061 մարդ, այդ թվում 460-ը՝ միչև 18 տարեկան երեխաներ: Բժշկական ամբուլատորիան իրականացնում է է Սիսիանի տարարածաշրջանի Դարբաս, Գետաթաղ, Շամբ, Լծեն, Շենաթաղ գյուղական համայնքների բնակիչների բժշկական  սպասարկումը:

Ընկերության գրասենյակը գտնվում է գյուղ Դարբաս հասցեում, իսկ Գետաթաղ, Շամբ, Լծեն, Շենաթաղ գյուղական համայնքներում գործում են բուժակմանկաբարձական կետեր:

Բժշկական ամբուլատորիայի կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 16 հաճախում: 

Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթը իրականացվում է ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված ընտանեկան բժշկի միջոցով: Բուժակմանկաբարձական կետերում ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթներն  իրականացնում են ՀԲ և USAID-ի ուսուցողական ծրագրերով կատարելագործված բուժքույրերը: Առողջության առաջնային պահպանման կարևորագույն գործառույթներից  է նաև ընտանեկան բժշկի կողմից հղիների վաղ հայտնաբերումը, հաշվառումը և համագործակցելով համապատասխան մանկաբարձ-գինեկոլոգի հետ՝ համատեղ  հսկողությունը:

Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ են մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային/ ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/ բուժօգնությունը: Տվյալ տարածքի բնակչությանը հակատուբերկուլոզային, հոգեբուժական, ուռուցքաբանական և մաշկավեներաբանական դիսպանսերային և նեղ մասնագիտական բուժօգնությունը պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում է անվճար՝ «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ համապատասխան բժիշկ-մասնագետների կողմից, «Դարբասի ԱԿ»  ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:

«Դարբասի ԱԿ» ՊՈԱԿ  իրականացվում է մեզի, արյան /կլինիկական և բիոքիմիական/ լաբորատոր հետազոտություններ, էլեկտրասրտագրում: Ախտորոշման համար մյուս անհրաժեշտ հետազոտությունները պետական պատվերի շրջանակներում /անվճար/ իրականացնում է «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ՝ «Դարբասի ԱԿ»   ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:  

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար  դեղորայքով ապահովումը, որը իրականացվում է ըստ սահմանված կարգի ՙ:

«Դարբասի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ իրականացնում է նաև Դարբաս, Գետաթաղ, Շամբ, Լծեն, Շենաթաղ  գյուղական համայնքների բնակչության անհետաձգելի բժշկական օգնությունը անվճար ՝պետական պատվերի շրջանակներում, տնային կանչերի միջոցով  /հեռ.  094729350/: 

Ծառայությունները իրականացվում է 1 ընտանեկան բժշկի միջոցով:

2010 թվականից ներ է դրվել առողջության առաջնային պահպանման ծառայության  որակի  բարելավման համակարգը:

<<Խնձորեսկի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն>> ՊՈԱԿ

Հեռ.` (094) 393820

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ.Խնձորեսկ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 15

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

տնօրեն` Աշոտ Թելունց

«Խնձորեսկի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնը իրականացնում է արտահիվանդանոցային  ուժօգնություն  պետական պատվերի շրջանակներում՝ անվճար: Սպասարկվող բնակչության թիվը կազմում է 4155 մարդ, այդ թվում 943-ը՝ միչև 18 տարեկան երեխաներ: Կենտրոնը իրականացնում է է Գորիսի տարարածաշրջանի Խնձորեսկ, Ն.Խնձորեսկ, Հարթաշեն,  Քարաշեն, Կոռնիձոր    գյուղական համայնքների բնակիչների բժշկական  սպասարկումը:

Ընկերության գրասենյակը գտնվում է գյուղ Խնձորեսկ հասցեում, իսկ  Ն.Խնձորեսկ, Հարթաշեն, Քարաշեն, Կոռնիձոր գյուղական համայնքներում գործում են բուժակմանկաբարձական կետեր:

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 29 հաճախում: 

Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթը իրականացնում են ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված  ընտանեկան բժիշկները: Բուժակմանկաբարձական կետերում ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթները  իրականացնում են ՀԲ և USAID-ի ուսուցողական ծրագրերով կատարելագործված բուժքույրերը: Առողջության առաջնային պահպանման կարևորագույն գործառույթներից  է նաև ընտանեկան բժշկի կողմից հղիների վաղ հայտնաբերումը, հաշվառումը և համագործակցելով համապատասխան մանկաբարձ-գինեկոլոգի հետ՝ համատեղ  հսկողությունը:

Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ է մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային/ ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/  բուժօգնությունը: Տվյալ տարածքի բնակչությանը հակատուբերկուլոզային, հոգեբուժական, ուռուցքաբանական,  մաշկավեներաբանական դիսպանսերային և նեղ մասնագիտական բուժօգնությունը պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում է անվճար՝ «Գորիսի ԲԿ» ՓԲԸ համապատասխան բժիշկ-մասնագետների կողմից, «Խնձորեսկի  ԱԱՊԿ»  ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:

«Խնձորեսկի  ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ իրականացվում են մեզի, արյան /կլինիկական և բիոքիմիական/ լաբորատոր և գործիքային / էլեկտրասրտագրում/ հետազոտություններ: Ախտորոշման համար մյուս անհրաժեշտ հետազոտությունները պետական պատվերի շրջանակներում /անվճար/ իրականացվում են «Գորիսի ԲԿ» ՓԲԸ միջոցով՝ «Խնձորեսկի  ԱԱՊԿ» ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:  

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով դեղորայքով ապահովումը, որը իրականացվում է ըստ սահմանված կարգի ՙ:

Ծառայությունները իրականացվում է 2 ընտանեկան բժշկի  միջոցով:

2010 թվականից ներ է դրվել առողջության առաջնային պահպանման ծառայության  որակի  բարելավման համակարգը:

<<Նորաշենիկի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն>> ՊՈԱԿ

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ.Առաջաձոր

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 23

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

տնօրեն` Անուշ Մովսեսյան

«Նորաշենիկի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնը իրականացնում է արտահիվանդանոցային   բուժօգնություն պետական պատվերի  շրջանակներում՝ անվճար Կենտրոնը իրականացնում է Կապանի տարածաշրջանի Նորաշենիկ, Աղվանի, Տանձավեր, Ձորաստան, Վ.Խոտանան, Առաջաձոր, Խալաջ, Դովրուս, Շրվենանց, Անտառաշատ, Վանեք, Ուխտավայր, Ն.Խոտանան, Շիկահող, Շիշկերտ, Ծավ, Ն.Հանդ, Սրաշեն, Ճակատեն   գյուղական համայնքների բնակիչների արտահիվանդանոցային բժշկական  սպասարկումը:

Ընկերության գրասենյակը գտնվում է գյուղ Առաջաձոր  հասցեում, իսկ  մյուս գյուղական համայնքներում գործում են բուժակմանկաբարձական կետեր:

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 21 հաճախում: 

Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթը իրականացնում են ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված  ընտանեկան բժիշկները: Բուժակմանկաբարձական կետերում ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթները  իրականացնում են ՀԲ և USAID-ի ուսուցողական ծրագրերով կատարելագործված բուժքույրերը: 

Առողջության առաջնային պահպանման կարևորագույն գործառույթներից  է նաև ընտանեկան բժշկի կողմից հղիների վաղ հայտնաբերումը, հաշվառումը և համագործակցելով համապատասխան մանկաբարձ-գինեկոլոգի հետ՝  համատեղ  հսկողության իրականացումը:

Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ է մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային/ ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/  բուժօգնությունը: Տվյալ տարածքի բնակչությանը հակատուբերկուլոզային, հոգեբուժական, ուռուցքաբանական,  մաշկավեներաբանական դիսպանսերային և նեղ մասնագիտական բուժօգնությունը պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում է անվճար՝ «Կապանի ԲԿ» ՓԲԸ  և «Սյունիքի նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր» ՓԲԸ  համապատասխան բժիշկ-մասնագետների կողմից՝ «Նորաշենիկի  ԱԱՊԿ»  ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:

«Նորաշենիկի  ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ իրականացվում են մեզի, արյան /կլինիկական և բիոքիմիական/ լաբորատոր և գործիքային /գերձայնային, էլեկտրասրտագրում/ հետազոտություններ: Ախտորոշման համար մյուս անհրաժեշտ հետազոտությունները պետական պատվերի շրջանակներում /անվճար/ իրականացվում են «Կապանի ԲԿ» ՓԲԸ միջոցով՝ «Նորաշենիկի  ԱԱՊԿ» ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:  

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով դեղերով  ապահովումը, որը իրականացվում է ըստ սահմանված կարգի ՙ:

Ծառայությունները իրականացվում է 2 ընտանեկան բժշկի  միջոցով:

<<Նորաշենիկի ԱԱՊԿ>> ՊՈԱԿ սպասարկման տարածքի բնակչության շտապ օգնության ծառայությունը իրականացվում է <<Կապանի ԲԿ>> կողմից պետական պատվերի շրջանակներում անվճար

2010 թվականից ներ է դրվել առողջության առաջնային պահպանման ծառայության  որակի  բարելավման համակարգը:

 

<<Վերիշենի բժշկական ամբուլատորիա>> ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374) 284 27227

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ.Վերիշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 10

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

տնօրեն` Նատալյա Հակոբյան

<<Վերիշենի բժշկական ամբուլարորիա>> ՊՈԱԿ

Բժշկական ամբուլատորիան իրականացնում է արտահիվանդանոցային բուժօգնություն պետական պատվերի շրջանակներում՝ անվճար: Բժշկական ամբուլատորիան իրականացնում է է Գորիսի տարարածաշրջանի Վերիշեն և Ակներ գյուղական համայնքների բնակիչների  արտահիվանդանոցային  բժշկական  սպասարկումը:

Ընկերության գրասենյակը գտնվում է գյուղ Վերիշեն հասցեում, իսկ Ակներ  գյուղական համայնքում գործում է բուժակմանկաբարձական կետ:

Բժշկական ամբուլատորիայի կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 25 հաճախում: 

Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթը իրականացվում է ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված ընտանեկան բժշկների  միջոցով: Բուժակմանկաբարձական կետում ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթներն  իրականացնում է ՀԲ և USAID-ի ուսուցողական ծրագրերով կատարելագործված բուժքույրը:

Առողջության առաջնային պահպանման կարևորագույն գործառույթներից  է նաև ընտանեկան բժշկի կողմից հղիների վաղ հայտնաբերումը, հաշվառումը և համագործակցելով համապատասխան մանկաբարձ-գինեկոլոգի հետ՝ համատեղ  հսկողության իրականացումը:

Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ է մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային/ ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/ բուժօգնությունը: Տվյալ տարածքի բնակչության հակատուբերկուլոզային, հոգեբուժական, ուռուցքաբանական և մաշկավեներաբանական դիսպանսերային և նեղ մասնագիտական բուժօգնությունը պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում է անվճար՝ «Գորիսի ԲԿ» ՓԲԸ-ի համապատասխան բժիշկ-մասնագետների կողմից, «Վերիշենի ԲԱ»  ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:

«Վերիշենի  ԲԱ» ՊՈԱԿ  իրականացվում են մեզի, արյան /կլինիկական և բիոքիմիական/ լաբորատոր հետազոտություններ, էլեկտրասրտագրում: Ախտորոշման համար մյուս անհրաժեշտ հետազոտությունները պետական պատվերի շրջանակներում /անվճար/ իրականացնում է «Գորիսի ԲԿ» ՓԲԸ՝ «Վերիշենի ԲԱ»   ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:  

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով դեղերով ապահովումը, որը իրականացվում է ըստ սահմանված կարգի :

Ծառայությունները իրականացվում են 1 ընտանեկան բժշկի միջոցով:

<<Վերիշենի ԲԱ>> ՊՈԱԿ սպասարկման  տարածքի բնակչության շտապ օգնության ծառայությունը իրականացվում է <<Գորիսի ԲԿ>> ՓԲԸ կողմից պետական պատվերի շրջանակներում անվճար

2010 թվականից ներ է դրվել առողջության առաջնային պահպանման ծառայության  որակի  բարելավման համակարգը:

<<Տաթևի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն>> ՊՈԱԿ

Հեռ.` 093 59 16 59

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ.Տաթև

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 20

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

 տնօրեն ՝ Շուշան Թևանյան

Առողջության կենտրոնը իրականացնում  է արտահիվանդանոցային  բուժօգնություն պետական պատվերի շրջանակներում՝ անվճար:  Բժշկական ամբուլատորիան իրականացնում է է Տաթև համայնքի  Տաթև, Տանձատափ, Սվարանց, Հալիձոր, Խոտ, Հարժիս, Շինուհայր գյուղական բնակավայրերի  բնակիչների արտահիվանդանոցային  բժշկական  սպասարկումը:

Ընկերության գրասենյակը գտնվում է գյուղ Տաթև հասցեումիսկ Տանձատափ, Սվարանց, Հալիձոր  գյուղական համայնքներում գործում են բուժակ-մանկաբարձական կետեր:

Բժշկական ամբուլատորիայի կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 12 հաճախում

Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթը իրականացվում է ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացվածընտանեկան բժշկի միջոցովԲուժակմանկաբարձականկետերում 

ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթներն  իրականացնում են ՀԲ և USAID-ի ուսուցողականծրագրերով կատարելագործված բուժքույրերը:

Առողջության առաջնային պահպանման կարևորագույն գործառույթներից  է նաև ընտանեկան բժշկի կողմից հղիների վաղ հայտնաբերումը, հաշվառումը և համագործակցելով համապատասխան մանկաբարձ-գինեկոլոգի հետ՝ համատեղ  հսկողության իրականացումը:

Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ է մտնումնաև բնակչության դիսպանսերայինինֆեկցիոնէնդոկրինոլոգիականբուժօգնությունըՏվյալ տարածքիբնակչության հակատուբերկուլոզայինհոգեբուժականուռուցքաբանական և մաշկավեներաբանականդիսպանսերային և նեղ մասնագիտական բուժօգնությունըպետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում էանվճար՝ «Գորիսի ԲԿ» ՓԲԸ համապատասխան բժիշկ-մասնագետների կողմից«Տաթևի ԱԱՊՀ»  ընտանեկանբժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:

«Տաթևի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ում  իրականացվում են մեզիարյան /կլինիկական և բիոքիմիականլաբորատոր և գործիքային/սրտագրում/ հետազոտությունները: Ախտորաշման համար այլ լաբորատոր-գործիքային հետազոտությունները իրականացվում են <<Գորիսի ԲԿ>> ՓԲԸ համապատասխան ծառայությունների միջոցով անվճար` <<Տաթեի ԱԱՊԿ>> ընտանեկան բժշկի ուղեգրի առկայության դեպքում:

Առողջության առաջնային պահպանման կարևորագույն գործառույթներից է նաև բնակչության հատուկ /անապահով/ խմբերում ընդգրկված անձանց անվճար կամ արտոնեալ պայմաններով  դեղերով ապահովման գործընթացը` համաձայն սահմանված կարգի:

Ծառայությունը իրականացվում է 2 ընտանեկան բժշկի միջոցով:

Տաթև, Տանձատափ, Սվարանց, Հալիձոր, Խոտ․ Հարժիս,Շինուհայր  գյուղերի բնակիչների շտապ օգնության ծառայությունը իրականացվում է <<Տաթևի ԱԱՊԿ>> ՊՈԱԿ միջոցով`հեռախոս 093591659

2010 թվականից ներ է դրվել արտահիվանդանոցային ծառայության որակի վերահհսկման համակարգը:Բժշկական կենտրոններ

<<Գորիսի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ

Հեռ.` (+374) 284 22152

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք.Գորիս, Տաթևացու 31

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 311

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` փակ բաժնետիրական ընկերություն

տնօրեն` Դավիթ Մաշուրյան
փոխտնօրեն `Լ. Հարությունյան
հեռ.` (0284)22152
<<Գորիսի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ հիմնվել է 1928 թվականին: 2010 թվականին շահագործման հանձնվեց բժշկական կենտրոնի հիվանդանոցային մասնաշենքը, որը Համաշխարհային Բանկի վարկային ծրագրի շրջանակներում հիմնանորոգվել և հագեցվել է ժամանակակից սարքավորումներով:
Բժշկական կենտրոնը իրականացնում է`
հիվանդանոցային, արտահիվանդանոցային և շտապ օգնության ծառայություններ
1. Հիվանդանոցային ծառայություն .
Հիվանդանոցում ծավալված է 90 մահճակալ: Հիվանդանոցային ծառայությունից օգտվում են տարեկան միջին թվով 5000 հիվանդներ, իրականացվում է միջին թվով 550 ծննդալուծում: Գործում են վիրաբուժական, մանկաբարձագինեկոլոգիական, թերապևտիկ, մանկական, մանկական-ինֆեկցիոն, ինֆեկցիոն, տուբերկուլյոզային, հեմոդիալիզային և վերակենդանացման /մանկական և մեծահասակների մահճակալներով/ բաժանմունքները: Տարեկան միջին հաշվով իրականցվում են 800 պլանային և անհետաձգելի վիրաբուժական, վնասվածքաբանական, ուռոլոգիական, ակնաբուժական, քիթ-կոկորդ-ականջաբանական և մանկաբարձագինեկոլոգիական, անոթային և այլ  միջամտություններ:
Գորիսի բժշկական կենտրոնը իրականացնում է 2-րդ մակարդակի ծննդօգնություն, այսինքն` բարձր ռիսկի հղիների ծննդալուծում, քանի որ որակյալ կադրային ներուժը և ժամանակակից սարքավորումներով հագեցվածությունը թույլ են տալիս պատշաճ մակարդակով կազմակերպել ինչպես մայրերի, այնպես էլ նորածինների բուժօգնությունը և խնամքը` ախտաբանական շեղումների դեպքում:
Բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգումից հետո գործում է նորաստեղծ անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքը: Հիվանդանոցային բուժօգնությունը իրականացվում է պետական պատվերի շրջանակներում` անվճար, համավճարի սկզբունքով և
 վճարովի հիմունքներով:

Հեռախոս` ադմինիստրացիա - (0284)22152
2.Արտահիվանդանոցային ծառայություն.
Բժշկական կենտրոնի ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ստորաբաժանման կողմից իրականացվող միջինօրական այցելությունների թիվը կազմում է 550 հաճախում: Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթները իրականացվում են ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված ընտանեկան բժիշկների կողմից` բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկական մասնաշենքում։ Գորիսի բժշկական կենտրոնը իրականացնում է նաև Որոտան, Քարահունջ գյուղական համայնքների բնակչության առողջության առաջնային պահպանումը: Նշված գյուղական համայնքներում գործում են բուժակմանկաբարձական կետեր, որտեղ ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթներն են իրականացնում ՀԲ և USAID-ի ուսուցողական ծրագրերով կատարելագործված բուժքույրերը:
Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ են մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային/ հակատուբերկուլոզային, ուռուցքաբանական, հոգեբուժական, այդ թվում նաև նարկոլոգիական, մաշկավեներաբանական, ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/ և նեղ մասնագիտական /վիրաբուժական, նյարդաբանական, ակնաբուժական, սրտաբանական, քիթ-կոկորդ-ականջաբանական, ուռոլոգիական, վնասվածքաբանական/ բուժօգնությունը: Դիսպանսերային և նեղ մասնագիտական բուժօգնությունը բժշկական կենտրոնի կողմից իրականացվում է Գորիս քաղաքի և տարածաշրջանի բոլոր գյուղական համայնքների բնակիչների համար անվճար` պետական պատվերի շրջանակներում, բժշկական ցուցումների և ԱԱՊ իրականացնող բժշկի ուղեգրի առկայության դեպքում:

Բժշկական կենտրոնում գործում է ժամանակակից սարքավորումներով հագեցված լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ ծառայություն, որը իրականացնում է մեզի, արյան /կլինիկական, բիոքիմիական, իմունոֆերմենտային, սեռոլոգիական/ և գործիքային /ուլտրաձայնային, թվային ֆլյուրոգրաֆիա, էնդոսկոպիա, էլեկտրասրտագրում/ համալիր հետազոտություններ: Լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ ծառայությունները մատուցվում են պետական պատվերի շրջանակներում` անվճար Գորիսի տարածաշրջանի բոլոր բնակիչների համար` համապատասխան բժշկական ցուցումների և բուժող բժշկի ուղեգրի առկայության դեպքում:
Պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում են նաև լայն սպեկտրի դժվարամատչելի հետազոտություն` համակարգչային տոմոգրաֆիկ անոթների դոպլեքս, գաստրոսկոպիա, էխոկարդիոգրաֆիա, սպիրոմետրիա և այլն։  Ծառայությունն իրականացվում է ամբողջ մարզի բնակչության համար պետական պատվերի շրջանակներում` համապատասխան մասնագիտական ցուցումների և ուղեգրի առկայության դեպքում:
Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով դեղորայքով ապահովումը` ըստ սահմանված կարգի:
Արտահիվանդանոցային /պոլիկլինիկական/ բուժօգնությունը իրականացվում է անվճար:
Հեռ. Պոլիկլինիկա-(0284)23557
3.Շտապ օգնության ծառայություն.
Վերջերս կենտրոնի շտապ օգնության ծառայությունը հագեցվել է նորագույն սարքավորումներով և տրանսպորտային միջոցներով, իսկ բուժանձնակազմը վերապատրաստվել է ՀԲ կողմից իրականացված կրթական ծրագրերով:
Բժշկական կենտրոնի շտապ օգնության ծառայության գործառույթները պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում են ամբողջ Գորիսի տարածաշրջանի քաղաքային և գյուղական համայնքներում ապրող բնակիչների համար։
Շտապ օգնության ծառայությունը իրականացվում է անվճար` պետական պատվերիշրջանակներում:
Հեռ.`1-03, բջջ.099 103 544
<<Գորիսի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ աշխատում են 70 բարձր որակավորում ունեցող բժիշկներ։ Նեղ մասնագիտական բուժօգնությունն իրականացվում է բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների միջոցով, իսկ առողջության առաջնային պահպանումը` համապատասխան մասնագիտացում անցած 11 ընտանեկան բժիշկների միջոցով:
“Գորիսի ԲԿ” ՓԲԸ բժիշկ մասնագետների թափուր հաստիքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը տես կայքի Հայտարարություններ բաժնում:
 

<<Կապանի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ

Հեռ.` (+374) 285 52992

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Մ. Ստեփանյան 13

Ֆաքս` (+374) 285 52992

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 418

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` փակ բաժնետիրական ընկերություն

տնօրեն` Արսեն Բաբայան

փոխտնօրեն հիվանդանոցային բուժօգնության գծով` Վ. Մանասյան

հեռ. (0285)52992

փոխտնօրեն ամբուլատոր-պոլիկլինիկական գծով` Ն․ Գրիգորյան

հեռ. (0285)52213

Բժշկական կենտրոնը իրականացնում է`

հիվանդանոցային, արտահիվանդանոցային և շտապ օգնության ծառայություններ

 

1.Հիվանդանոցային ծառայություն . 

Ծավալված է 85 մահճակալՀիվանդանոցային ծառայությունից օգտվում են տարեկան միջին թվով 2300 հիվանդներ: Գործում են հետևյալ բաժանմունքները` վնասվածքաբանական, վիրաբուժական, թերապևտիկ, մանկականմանկաբարձագինեկոլոգիական, ինֆեկցիոնտուբերկուլոզայինհեմոդիալիզի և  վերակենդանացման, մանկական, վերականգնողական:

Տարեկան միջին հաշվով կատարվում են մոտ 540 պլանային և անհետաձգելի վիրաբուժական, վնասվածքաբանական, ուռոլոգիական, ակնաբուժական, քիթ-կոկորդ-ականջաբանական և մանկաբարձագինեկոլոգիական միջամտություններ2008թվականից ստեղծված հեմոդիալիզի բաժանմունքը պետական պատվերի շրջանակներում իրականացնում է անհրաժեշտ մասնագիտական բուժօգնությունը  ամբողջ մարզի  բնակիչների համար: Հիվանդանոցային բուժօգնությունը իրականացվում է  պետական պատվերի շրջանակներում` անվճար, համավճարի  սկզբունքով և  վճարովի հիմունքներով:

հեռախոս (ընդունարան)` (0285)28135, (0285)28121

(0285)26947

2.Արտահիվանդանոցային ծառայություն.                                                                   

Բժշկական կենտրոնի ամբուլատոր-պոլիկլինիակական ստորաբաժանման կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 690 հաճախում:  Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթները իրականացվում են ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված ընտանեկան բժիշկների կողմից` բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկական մասնաշենքում և  ընտանեկան բժշկի 4 գրասենյակներում, որոնք տեղակայված են քաղաքի  Ձորք, Բաղաբերդ, Շինարարների և Ռ.Մինասյան թաղամասերում: Գեղանուշ, Գոմարան, Սզնակ, Սյունիք, Եղվարդ, Ագարակ, Ուժանիս, Խդրանց, Վերին Գոդաքլու, Ներքին Գոդաքլու, Գեղի, Դիցմայրի, Փայահան, Շուռնուխ եւ Բարձրավան  գյուղական համայնքներում առողջության առաջնային պահպանման գործառույթները նույնպես իրականացվում են Կապանի բժշկական կենտրոնի կողմից: Այդ բնակավայրերում գործում են 22 բուժակմանկաբարձական կետեր, որտեղ ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթներն են իրականացնում  ՀԲ և USAID-ի ուսուցողական ծրագրերով կատարելագործված համայնքային բուժբուժքույրերը:

Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ է մտնում նաև բնակչության դիսպաներային/ հակատուբերկուլոզային, ուռուցքաբանական,  մաշկավեներաբանական, ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/ և նեղ մասնագիտական/ վիրաբուժական, նյարդաբանական, ակնաբուժական, սրտաբանական, քիթ-կոկորդ-ականջաբանական, ուռոլոգիական, վնասքաբանական/ բուժօգնությունը: Դիսպանսերային և նեղ մասնագիտական բուժօգնությունը բժշկական կենտրոնի կողմից իրականացվում է Կապան քաղաքի և տարածաշրջանի բոլոր գյուղական համայնքների բնակիչների համար անվճար` պետական պատվերի շրջանակներում, բժշկական ցուցումների և ԱԱՊ իրականացնող  բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:

Արտահիվանդանոցային որակյալ բուժօգնության  կարևորագույն բաղադրիչ է հանդիսանում լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ ծառայությունը: Կապանի բժշկական կենտրոնում իրականացվում են հետևյալ հետազոտությունները` մեզի և արյան /կլինիկական, բիոքիմիական, իմունոֆերմենտային, սեռոլոգիական/, գործիքային /ուլտրաձայնային, այդ թվում նաև դոպլեր, թվային ֆլյուորոգրաֆիա, ռենտգենոգրաֆիա, աուդիոմետրիա, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆիա, էլեկտրասրտագրում գաստրոսկոպիա, հոլտեր մոնիտորինգ, դենսիտոմետրիա: Կապանի բժշկական կենտրոնի կողմից նշված լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ ծառայությունները իրականացվում են ամբողջ տարածաշրջանի բնակիչների համար պետական պատվերի շրջանակներում` անվճար, համապատասխան  բժշկական ցուցումների և բուժող բժշկի ուղեգրի առկայության դեպքում:

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով  դեղորայքով ապահովումը` սահմանված կարգով:

Արտահիվանդանոցային /ամբուլատոր-պոլիկլինիկական/ բուժօգնությունը իրականացվում է անվճար:

հեռախոս`  (285)28392

3. Շտապ օգնության ծառայություն. 

Բժշկական կենտրոնի շտապ օգնության ծառայության գործառութները տարածվում են Կապանի  ամբողջ տարածաշրջանի վրա: Վերջերս շտապ օգնության ծառայությունը հագեցվել է ժամանակակից տրանսպորտային և տեխնիկական միջոցներով, իսկ անձնակազմը վերապատրաստվել է ՀԲ վարկային կրթական ծրագրի շրջանակներում:

Շտապ օգնության ծառայությունը իրականացվում է անվճար` պետական պատվերի շրջանակներում:

հեռախոս`  103 և բջջային 077103111

<<Կապանի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ աշխատում են 79 բժիշկներ, 30-ից ավել նեղ բժշկական մասնագիտություններով, որոնք ունեն բարձր որակավորում, գիտական աստիճան: Առողջության առաջնային պահպանման օղակում աշխատում են  15 ընտանեկան բժիշկներ, 4  թերապևտ և 4 մանկաբույժ:

Կապանի բժշկական կենտրոնի բժշկական մասնագետների թափուր հաստիքների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը տես Հայտարարություններ բաժնում

 

<<Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ

Հեռ.` (+374) 286 22203

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Օհանջանյան 57

Վեբ կայք` www.meghri-hosp.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 81

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` փակ բաժնետիրական ընկերություն

տնօրեն` Մհեր Աբրահամյան

հեռ. (0286)22203

Բժշկական կենտրոնը իրականացնում է`

հիվանդանոցային, արտահիվանդանոցային և շտապ օգնության ծառայություններ

2010 թվականին ՀՀ կառավարության որոշման հիման վրա “Մեղրու բժշկական կենտրոն’’ ՓԲԸ և “Ագարակի հիվանդանոց” ՓԲԸ միաձուլման եղանակով վերակազմակերպվեց և ստեղծվեց “Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն”ՓԲԸ: ՀԲ վարկային ծրագրով նախատեսվում էր 2013-2015 թվականներին Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոնի համար կառուցել նոր համալիր: 2016 թվականի փետրվարի 1-ին կառուցապատողի կողմից “Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն” ՓԲԸ ին հանձնվեց ք.Մեղրի Գործարարների 42 հասցեում նորակառույց երկհարկանի մասնաշենքը իր ենթակառուցվածքներով և կառուցվածքներով: 2016 թվականի փետրվարի 6 ին ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ՀՀ ԱՆ նախարար Ա.մուրադյանի և բազմաթիվ բարձրաստիճան պաշտոնյաների անմիջական ներկայությամբ կատարվեց նորակառույց մասնաշենքի բացման արարողությունը: 2016 թվականի փետրվարի 15-ին “Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն” ՓԲԸ-ի բոլոր ծառայությունները տեղափոխվեցին և սկսեցին գործել նոր մասնաշենքում: “Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն” ՓԲԸ–ն իրականացնում է Մեղրու խոշորացված համայնքի ազգաբնակչության, Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերի Մեղրու սահմանապահ զորամասի զինծառայողների, ինչպես նաև Մեղրու տարածաշրջանում տեղակայված ՀՀ ՊՆ N զորամասի զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների բժշկական օգնությունը և սպասարկումը:
1.Հիվանդանոցային ծառայություն .
Ծավալված է թերապևտիկ-10, վիրաբուժական-10, մանկական-10, մանկաբարձագինեկոլոգիական-10 և ինֆեկցիոն պրոֆիլի-5 ընդամենը՝ 45 մահճակալ ծավալով հիվանդանոցային ծառայություն: Հիվանդանոցային ծառայությունից օգտվում են տարեկան միջին թվով 972 հիվանդ: Տարվա ընթացքում միջինը իրականացվել են 130 վիրահատություններ, որից 41 պլանային և 89 անհետաձգելի վիրաբուժական և մանկաբարձագինեկոլոգիական միջամտություններ: Բժշկական կենտրոնը համարվում է 1-ին Բ մակարդակի ծննդօգնություն իրականացնող հաստատություն, որի գործառույթն է մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնար բուժօգնության ցուցաբերումը հատուկ հետազոտում և բուժում չպահանջող հղիության ֆիզիոլոգիական ընթացքով, ցածր ռիսկի խմբին պատկանող հղիներին և ծննդաբերողներին, իսկ անհետաձգելի դեպքերում` կատարել շտապ բժշկական միջամտություններ /կեսարյան հատում, գինեկոլոգիական վիրահատություններ/: Տարեկան միջին հաշվով իրականացվում է 70 ծննդալուծում, որից 9 - կեսարյան հատումով : Հիվանդանոցային բուժօգնությունը իրականացվում էպետական պատվերիշրջանակներում`անվճար, համավճարի սկզբունքով և
 վճարովի հիմունքներով:

2.Արտահիվանդանոցային ծառայություն.
Բժշկական կենտրոնի ամբուլատոր-պոլիկլինիակական ստորաբաժանման կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 127 հաճախում: Արտահիվանդանոցային ծառայության գործառույթները տարածվում են նաև Մեղրու տարածաշրջանում գտնվող բոլոր գյուղերի բնակիչների վրա: Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթը իրականացնում են ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված ընտանեկան բժշկներ, տեղամասային թերապևտներ և տեղամասային մանկաբույժներ: Արաքսաշեն, Լեհվազ, Վահրավար, Վարդանիձոր, Լիճք, Տաշտուն, Շվանիձոր, Ալվանք, Նռնաձոր, Կարճևան, Կուրիս, Գուդեմնիս գյուղերում գործում են 11 բուժակմանկաբարձական կետեր, որտեղ ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթները իրականացնում են ՀԲ և USAID-ի ուսուցողական ծրագրերով կատարելագործված բուժբուժքույրերը:
Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ են մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային/ հակատուբերկուլոզային, ուռուցքաբանական, հոգեբուժական, մաշկավեներաբանական, ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական /և նեղ մասնագիտական/ վիրաբուժական, նյարդաբանական, ակնաբուժական, սրտաբանական, ուռուցքաբանական, գաստրոէնտերիոլոգիական/ բուժօգնությունը, որը իրականացվում է անվճար` տարածաշրջանի բոլոր բնակիչների համար, բժշկական ցուցումների և ԱԱՊ իրականացնող բժշկի ուղեգրի առկայության դեպքում:
Գործում է նաև կանանց կոնսուլտացիայի կաբինետը, որը իրականացնում է միջինը տարեկան 145 հղի կանանց հսկողություն
Բժշկական կենտրոնի լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ ծառայությունը ընդգրկում է մեզի, արյան /կլինիկական, բիոքիմիական, սեռոլոգիական/ և գործիքային /ուլտրաձայնային, ռենտգենոգրաֆիա, էլեկտրասրտագրում, գաստրոսկոպիա/ հետազոտությունները, որոնք իրականացվում են պետական պատվերի շրջանակներում` անվճար, բժշկական ցուցումների և բուժող բժշկի ուղեգրի առկայության դեպքում` տարածաշրջանի բոլոր բնակիչների համար:
Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով դեղորայքով ապահովումը` սահմանված կարգով:
Արտահիվանդանոցային /ամբուլատոր-պոլիկլինիկական/ բուժօգնության ամբողջ ծավալը իրականացվում է անվճար: (ԱԱՊ բժշկի ուղեգրման առկայության դեպքում)
հեռախոս` (0286)6-06-85
3. Շտապ օգնության ծառայություն.
Բժշկական կենտրոնի շտապ օգնության ծառայության գործառութները պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում են անվճար` Մեղրու տարածաշրջանի Մեղրի խոշորացված համայնքների բնակիչների համար: Վերջերս կենտրոնի շտապ օգնության ծառայությունը հագեցվել է նորագույն սարքավորումներով, իսկ բուժանձնակազմը վերապատրաստվել է ՀԲ կողմից իրականացված կրթական ծրագրերով:
Շտապ օգնության ծառայությունը իրականացվում է անվճար` պետական պատվերիշրջանակներում:
Հեռախոսներ՝
Վիվա Սելլ ՄՏՍ-իբջջային ցանցից 103 և 098 103 111,
Բիլայն ստացիոնար ցանցից 103,
Բիլայն և Յուքոմ բջջային ցանցերի զանգերը առաջինը սպասարկում են Երևանի շտապ օգնության օպերատորները, այնուհետև վերահղելով միացնում են Մեղրու ՏԲԿ շտապ օգնության կայան
Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոնի բժիշկ մասնագետների թափուր հաստիքների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը տես Հայտարարություններ բաժնում
 

<<Սիսիանի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ

Հեռ.` (+374) 283 23501 (+374) 283 23502

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք.Սիսիան, Չարենցի 14, Խանջյան 1 Բ

Վեբ կայք` www.sisianmedcenter.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 149

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` փակ բաժնետիրական ընկերություն

 տնօրեն` Անիկ Գրիգորյան 

փոխտնօրեն հիվանդանոցային բուժօգնության գծով` Վ. Թևանյան հեռ. 094-66-38-11
փոխտնօրեն ամբուլատոր-պոլիկլինիկական գծով` Ի. Զիլֆուղարյան հեռ. 093-55-52-92

Բժշկական կենտրոնը իրականացնում է`
հիվանդանոցային, արտահիվանդանոցային և շտապ օգնության ծառայություններ
1.Հիվանդանոցային ծառայություն .
Ծավալված է 50 մահճակալ: Հիվանդանոցային ծառայությունից օգտվում են տարեկան միջին թվով 750 հիվանդներ, տարեկան իրականացվում է միջին հաշվով 180-200  ծննդալուծում: Գործում են հետևյալբաժանմունքները` վիարաբուժական, թերապևտիկ, մանկական, մանկաբարձագինեկոլոգիական:
Տարեկան միջին հաշվով իրականցվում են 100 պլանային և անհետաձգելի վիրաբուժական և մանկաբարձագինեկոլոգիական միջամտություններ: Հիվանդանոցային բուժօգնությունը իրականացվում է անվճար` պետական պատվերի շրջանակներում, համավճարի սկզբունքով և
  վճարովի հիմունքներով:


2.Արտահիվանդանոցային ծառայություն.
Բժշկական կենտրոնի ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ստորաբաժանման կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 410 հաճախում: Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթները իրականացվում են ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված ընտանեկան բժիշկների, տեղմասային թերապևտի և տեղամասային մանկաբույժի կողմից`բժշկական կենտրոնի մասնաշենքում:
Շաքի, Իշխանասար, Ույծ, Դաստակերտ, Ախլաթյան, Բնունիս, Նժդեհ, Տոլորս, Տորունիք, Աղիտու,Վաղատնի, Նորավան, Որոտան գյուղական համայնքներում բնակիչների առողջության առաջնային պահպանման գործառույթները նույնպես իրականացվում են Սիսիանի բժշկական կենտրոնի կողմից: Նշված գյուղական համայնքներում գործում են 13 բուժակմանկաբարձական կետեր, որտեղ ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթներն են իրականացնում ՀԲ և USAID-ի ուսուցողական ծրագրերով կատարելագործված բուժքույրերը:
Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ են մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային/ հակատուբերկուլոզային, ուռուցքաբանական, հոգեբուժական, այդ թվում նաև նարկոլոգիական, մաշկավեներաբանական, ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/ և նեղ մասնագիտացված /վիրաբուժական, նյարդաբանական, ակնաբուժական, սրտաբանական, քիթ-կոկորդ-ականջաբանական, վնասվածքաբանական/ բուժօգնությունը: Դիսպանսերային և նեղ մասնագիտացված բուժօգնությունը բժշկական կենտրոնը իրականացնում է Սիսիան քաղաքի և տարածաշրջանի բոլոր գյուղական համայնքների բնակիչների համար անվճար` պետական պատվերի շրջանակներում, բժշկական ցուցումների և ԱԱՊ իրականացնող բժշկի ուղեգրի առկայության դեպքում:
Բժշկական կենտրոնի լաբորատոր-ախտորոշիչ ծառայությունը իրականացնում է պետական պատվերով նախատեսված ամբողջ ծավալը, այն է` մեզի և արյան կլինիկական, բիոքիմիական, սեռոլոգիական, գործիքային /էլեկտրասրտագրում, ուլտրաձայնային /սոնոգրաֆիա/, ռենտգենաբանական/ համալիր հետազոտություններ: Լաբորատոր-գործիքային հետազոտությունները իրականացվում են անվճար` պետական պատվերի շրջանակներում, Սիսիանի տարածաշրջանի բոլոր բնակիչների համար, բժշկական ցուցումների և բուժող բժշկի ուղեգրի առկայության դեպքում:
Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայության կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով դեղորայքով ապահովումը` ըստ սահմանված կարգի:
Արտահիվանդանոցային /ամբուլատոր-պոլիկլինիկական/ բուժօգնությունը իրականացվում է անվճար:

3. Շտապ օգնության ծառայություն.
Բժշկական կենտրոնի շտապ օգնության ծառայության գործառույթները իրականացվում են պետական պատվերի շրջանակներում Սիսիան քաղաքային համայնքի և Շաքի, Իշխանասար, Ույծ, Դաստակերտ,Ախլաթյան, Բնունիս, Նժդեհ, Տոլորս, Տորունիք, Աղիտու,Վաղատնի, Նորավան, Որոտան գյուղական համայնքների բնակիչների համար, իսկ Սիսիանի տարածաշրջանի մյուս գյուղական համայնքների բնակչության անհետաձգելի բուժօգնությունը պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում է համապատասխան առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնների միջոցով /Դարբասի ԱԿ, Անգեղակոթի ԲԱ, Գորայքի և Բռնակոթի ԱԱՊԿ/:
Վերջերս կենտրոնի շտապ օգնության ծառայությունը հագեցվել է նորագույն սարքավորումներով և տրանսպորտային միջոցներով, իսկ բուժանձնակազմը վերապատրաստվել է ՀԲ կողմից իրականացված կրթական ծրագրերով:
Շտապ օգնության ծառայությունը իրականացվում է անվճար` պետական պատվերի շրջանակներում:
հեռախոս` (0283) 23502 և բջջային 093 103 555 և 098 210 315

<<Սիսիանի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ աշխատում են 35 բարձր որակավորում ունեցող բժիշկներ, որոնցից 1-ը բժշկական գիտությունների թեկնածու է: Առողջության առաջնային պահպանման օղակում աշխատում են ընտանեկան բժիշկներ, թերապևտ և մանկաբույժ, նեղ մասնագետներ - վիրաբույժ, ակնաբույժ, նյարդաբան, քիթ - կոկորդ - ականջ, սրտաբան, ներզատաբան :
Սիսիանի բժշկական կենտրոնի բժշիշկ-մասնագետների թափուր հաստիքների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը տես Հայտարարություններ բաժնում:

 

<<Քաջարանի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ

Հեռ.` (+374) 3-3511

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Քաջարան, Բակունցի 1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 106

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` փակ բաժնետիրական ընկերություն

տնօրենի ` Արմեն Ղահրամանյան

 հեռ. 077 051 051

փոխտնօրեն` Ա․ Մարտիրոսյան

հեռ. (0285)33511,  093 953 399

 Բժշկական կենտրոնը իրականացնում է`

հիվանդանոցային, արտահիվանդանոցային և շտապ օգնության ծառայություններ

 1.Հիվանդանոցային ծառայություն . 

Քաջարանի բժշկական կենտրոնի հիվանդանոցային ծառայության իրականացման համար ծավալված է 20 մահճակալից բաղկացած սոմատիկ բաժանմունքՀիվանդանոցային ծառայությունից օգտվում են վիրաբուժական, գինեկոլոգիական, մանկական, թերապևտիկ և ինֆեկցիոն պրոֆիլի տարեկան միջին թվով 350 հիվանդներ: 

Տարվա ընթացքում միջին թվով իրականցվում են 100 պլանային և անհետաձգելի վիրաբուժական և մանկաբարձագինեկոլոգիական միջամտություններ:  Հիվանդանոցային բուժօգնությունը իրականացվում է  պետական պատվերի շրջանակներում` անվճար, համավճարի  սկզբունքով և  վճարովի հիմունքներով:

հեռախոս (ընդունարան)` (0285)3 35 11

2.Արտահիվանդանոցային ծառայություն.                                                                   

Բժշկական կենտրոնի ամբուլատոր-պոլիկլինիակական ստորաբաժանման կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 57 հաճախում:  Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթները իրականացվում են ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված 2 ընտանեկան բժիշկների, 1 տեղամասային թերապևտի և 1 տեղամասային մանկաբույժի կողմից; Քաջարանի բժշկական կենտրոնի կողմից իրականացվող առողջության առաջնային պահպանման գործառույթները տարածվում են նաև տարածաշրջանի  Քաջարան, Լեռնաձոր, Ձագեձոր, Բարիկավան, Անդոկավան, Թավշուտ գյուղական համայնքների բնակիչների  վրա, որտեղ գործում են բուժակմանկաբարձական կետեր:

Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ են մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային  /ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/  և նեղ մասնագիտական  /վիրաբուժական, նյարդաբանական, ակնաբուժական,  սրտաբանական,  քիթ-կոկորդ-ականջաբանական,  ուռոլոգիական/ բուժօգնությունը:  Հակատուբերկուլոզային, ուռուցքաբանական, հոգեբուժական,  այդ թվում նաև` նարկոլոգիական և մաշկավեներաբանական դիսպանսերային բուժօգնությունը Քաջարանի տարածաշրջանի  բնակիչների համար պետական պատվերի շրջանակներում իրականացնում են  “Կապանի ԲԿ” ՓԲԸ համապատասխան մասնագետները` պայմանագրային սկզբունքով /կնքված “Քաջարանի ԲԿ” ՓԲԸ և “Կապանի ԲԿ” ՓԲԸ  միջև/` անվճար, <<Քաջարանի ԲԿ>> ՓԲԸ-ի կողմ,ից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:

 Բժշկական կենտրոնի լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ  ծառայությունը ընդգրկում է մեզի, արյան /կլինիկական, բիոքիմիական,  սեռոլոգիական/  և գործիքային /ուլտրաձայնային, ռենտգենոգրաֆիա, էլեկտրասրտագրում, գաստրոսկոպիա / հետազոտությունները,  որոնք իրականացվում են պետական պատվերի շրջանակներում` անվճար, բժշկական ցուցումների և բուժող բժշկի ուղեգրի առկայության դեպքում:

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով  դեղորայքով ապահովումը` սահմանված կարգով:

Արտահիվանդանոցային /ամբուլատոր-պոլիկլինիկական/ բուժօգնությունը իրականացվում   է   անվճար:

հեռախոս`  (0285)33511

3. Շտապ օգնության ծառայություն. 

Բժշկական կենտրոնի շտապ օգնության ծառայության գործառույթները պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում են Քաջարանի քաղաքային համայնքի և տարածաշրջանի գյուղական համայնքների /Լեռնաձոր, Քաջարան, Անդոկավան, Բարիկավան, Թավշուտ և Ձագեձոր/ բնակչության համար` անվճար:

Վերջերս կենտրոնի շտապ օգնության ծառայությունը հագեցվել է նորագույն սարքավորումներով և տրանսպորտային միջոցներով, իսկ բուժանձնակազմը վերապատրաստվել է ՀԲ կողմից իրականացված կրթական ծրագրերի շրջանակներում:

Շտապ օգնության ծառայությունը իրականացվում է անվճար` պետական պատվերի շրջանակներում:

հեռախոս`  103 

 <<Քաջարանի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ աշխատում են 21 բարձր որակավորում ունեցող բժիշկներ: Առողջության առաջնային պահպանման օղակում աշխատում են  2 ընտանեկան բժիշկներ,  1 թերապևտ և 1  մանկաբույժ:

<<Քաջարանի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ  բժիշկ-մասնագետների թափուր հաստիքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը տեղադրված է կայքի Հայտարարություններ բաժնում:

Գորիսի ֆրանս-հայկական սրտաբանական հիվանդանոց

Հեռ.` +374 284 20046, +374 284 30246,

Մանրամասն ↓

Հասցե` Գորիս, գյուղ Ակներ 15/1

Ֆաքս` թեժ գիծ՝ +374 91 14 13 12

Էլ. փոստ`Դիսպանսերներ

<<Սյունիքի մարզային նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր>> ՓԲԸ

Հեռ.` +374) 285 54445

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Բաղաբերդ 48

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 55

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` փակ բաժնետիրական ընկերություն

տնօրեն` Արարատ Վարդանյան

հեռ.`(0285)53712

<<ՀՀ Սյունիքի մարզային նյարդահոգեբուժական  դիսպանսեր>> ՓԲԸ  հիմնվել  է 1996 թվականին: Տեղակայված է Կապան քաղաքի Բաղաբերդ թաղամասում ու զբաղեցնում է երկհարկանի  վերանորոգված և ջեռուցվող  մասնաշենք:

Դիսպանսերն իրականացնում է`

Հիվանդանոցային  և արտահիվանդանոցային դիսպանսերային բուժօգնության ծառայություններ

1. Հիվանդանոցային ծառայություն  

   Հիվանդանոցային ծառայության համար  ծավալված է 80 մահճակալ, որոնցից 70-ը հոգեբուժական, 10-ը` թմրաբանական: Հիվանդանոցային ծառայությունից օգտվում են տարեկան միջին թվով 366 մարդ, որոնցից 296-ը հոգեբուժական  հիվանդներ են, իսկ 70-ը` նարկոլոգիական: Հիվանդանոցային ծառայությունն իրականացվում է հոգեկան հիվանդների խնամքի,   հարկադիր բուժման, սուր և անհետաձգելի վիճակների բուժօգնության  ու նարկոլոգիական հիվանդների բուժման ուղղություններով:  Նշված ծառայություններն իրականացվում են անվճար՝ պետական պատվերի շրջանակներում, բացառությամբ ափիոնային թմրամոլությամբ հիվանդների գերարագ ապաթունավորում ու զրկանքի համախտանիշի դադարեցում ափիոնային անտոգոնիստներով՝ ընդհանուր անզգայացման տակ:

  հեռ.`(0285)54445

 Դիսպանսերն ունի նաեւ վճարովի ծառայություններ։ 

2.Արտահիվանդանոցային ծառայություն.                                                                   

Դիսպանսերի ամբուլատոր-պոլիկլինիակական ստորաբաժանման կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 10 հաճախում: 

 

Դիսպանսերի գործառույթներից է հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդություններով տառապող առաջնակի հիվանդների հսկողության իրականացումը, քրոնիկ հոգեկան ու նարկոլոգիական հիվանդների հսկողությունը, բնածին թերզարգացմամբ ու ձեռք բերովի թուլամտությամբ տառապող հիվանդների հսկողությունը:

Դիսպանսերի գործառույթների մեջ է նաև մտնում հիվանդների կենտրոնացված կարգով տրամադրվող դեղերի բաշխումը ամբողջ մարզի բնակիչների համար, ինչպես նաև Կապանի և Քաջարանի տարածաշրջանների դիսպանսերային հիվանդների դեղերով ապահովման գործընթացը:ՀՀ առողջապահության նախարարության տարածքային մարմիններ

<<Սյունիքի մարզային արյան փոխներարկման կայան>> ՓԲԸ

Հեռ.` (+374) 284 26054

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք.Գորիս, Օրբելյանների 3

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 11

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` փակ բաժնետիրական ընկերություն

 տնօրեն` Արթուր Առաքելյան
"Սյունիքի մարզային արյան փոխներարկման կայան" ՓԲԸ տեղակայված է "Գորիսի բժշկական կենտրոն" ՓԲԸ պոլիկլինիկական ծառայության մասնաշենքում: Իրականացնում է հետևյալ գործառույթները` ա/ կամավոր սկզբունքով արյան և արյան բաղադրամասերի հավաքագրում հիվանդի հարզատներից և մերձավորներից, անհատույց կամավոր դոնորներից, փոխհատուցվող դոնորներից, բ/ դոնորի ընտրում, հաշվառում և վերջիններիս համակարգչային ռեգիստրի վարում, գ/ հավաքագրված դոնորական արյան խմբային և ռեզուս պատկանելիության որոշում, ե/ դոնորական արյան փորձանմուշների հետազոտում վարակների /հեպատիտ B,C, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, սիֆիլիս, բրուցոլյոզ / նկատմամբ, զ/ արյան և արյան բաղադրամասերի ստացում, պաշարների պահպանում և պայմանագրային սկզբունքով տրամադրում բուժհաստատություններին, է/ մարզային բուժհաստատություններին փոխներարկումային բուժօգնության բնագավառում խորհրդատվական օգնության ցուցաբերում, անհատույց կամավոր դոնորության քարոզչություն:
Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում &

ՀՀ առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմին․ Կապանի բաժին

Հեռ.` (+374 10) 600 504

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Գ․ Նժդեհի 1

Էլ. փոստ`

բաժնի պետ` Հայկ Թադեւոսյան 

 Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2024-06-21 15:11:02