Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Անահիտ Վանյան

Անահիտ Վանյան

Քարտուղարության, Ընդհանուր բաժնի պետ

28-78-22, (0285) 5-20-10 (+374 285) 4 42 87

Կենսագրություն

Ծնվել է՝ 1957թ.փետրվարի 13-ին Գորիսի շրջանի Շինուհայր գյուղում:
1971-1972 ուսումնական տարում՝ ավարտել է Գորիսի թիվ 3 միջնակարգ դպրոցը:
1974թ. ընդունվել և 1976թ. ավարտել է Գորիսի մանկավարժական ուսումնարանի նախադպրոցական բաժինը:
1977թ. ընդունվել և 1982թ. ավարտել է Երևանի Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի մանկավարժություն և հոգեբանություն /նախադպրոցական/ բաժինը, ստանալով նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ուսուցչի, նախադպրոցական դաստիարակության մեթոդիստի որակավորում:
Աշխատանքային գործունեություն
10/01/1977-7/07/1984թթ. Գորիսի քաղսովետի գործկոմում /գործավար/.
15/07/1984թ.-27/08/1984թթ. Բարձրավանի կոլտնտեսությունում /գործավար/
10/09/1984-31/03/1986թթ. Կապանի Ռելե գործարանում՝ /ինժեներ-տեխնոլոգ/
2/04/1986-5/06-1996թթ. Կապանի թիվ 12 մսուր-մանկապարտեզում/դաստիարակչուհի/
05/06/1996թ. ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի քարտուղարության բաժնում՝ 2-րդ կարգի մասնագետ.
03/02/1997թ. քարտուղարության բաժնում՝ 1-ին կարգի մասնագետ.
01/09/1998թ. կրթության վարչությունում՝ 1-ին կարգի մասնագետ
06/12/2002թ. կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնում՝ 1-ին կարգի մասնագետ.
03/09/2004թ. աշխատում է որպես մարզպետարանի աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի պետ, որտեղ աշխատում է առ այսօր, ունի քաղաքացիական ծառայության 1-ին դասի խորհրդականի դասային աստիճան:
Ամուսնացած է, ունի 2 զավակ:

Գործառույթներ / իրավասություններ

Բաժնի պետն անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է Քարտուղարության պետին։
Բաժնի պետը՝
ա/ ապահովում է Աշխատակազմի փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպումը.
բ/ ապահովում է հսկողության իրականացնումը գործավարության պահանջների նկատմամբ.
գ/ ապահովում է փաստաթղթերի ժամանակին կատարման նկատմամբ հսկողությունը, դրանց վերլուծությունը և համապատասխան տեղեկանքների կազմումը.
դ/ ապահովում է Մարզպետարան մուտք գործած պաշտոնական թղթակցությունների ընդունումն ու գրանցումը.
ե/ ապահովում է փաստաթղթերի խմբավորումը գործերում, գործերի պատրաստումը պահպանության համար.
զ/ ապահովում է Մարզպետին և Աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացվող ոչ գաղտնի թղթակցությունների դասակարգումը և հաշվառումը.
է/ ապահովում է վերահսկողության իրականացնումը փաստաթղթերի, նամակների և դիմումների կատարման ժամկետների, գործավարության միասնական կարգի պահանջների պահպանման նկատմամբ.
ը/ ապահովում և վերահսկում է Մարզպետարանի արխիվային գործը.
թ/ ապահովում է Մարզպետարան մուտք գործած` քաղաքացիների դիմումների, բողոքների ու առաջարկությունների վերաբերյալ վերլուծությունը և հաշվետվությունների ներկայացումը ՀՀ կառավարություն.
ժ/ ապահովում է Մարզպետի կողմից հրավիրվող խորհրդակցությունների, մարզխորհրդի նիստերի նախապատրաստման և արձանագրման աշխատանքները.
ժա/ ապահովում է Մարզպետի, նրա տեղակալների, Աշխատակազմի ղեկավարի կողմից համապատասխան մակագրություններով թղթակցությունների ստացումը և դրանց գրանցումը մատյաններում և ստորագրությամբ հանձնումը կատարողներին.
ժբ/ ապահովում է հանձնարարականների կատարման ժամկետը լրանալու մասին կատարողներին հիշեցման տեղեկանքի` շաբաթական մեկ անգամ տալը, իսկ կատարման ժամկետը լրանալու դեպքում` ահազանգման տեղեկանքի տալը` տեղեկացնելով Քարտուղարության պետին.
ժգ/ Քարտուղարության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ մշակելը.
ժդ/ Քարտուղարության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ Բաժնի քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ.
ժե/ ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
ժզ/ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
ժէ/ Քարտուղարության պետի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
ժը/ Քարտուղարության պետին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
ժթ/ այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
ի/ ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
իա/ Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
իբ/ Քարտուղարության պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ և գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
իգ/ Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների և փորձագետների.
իդ/ ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ համապատասխան մարմիններում իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
իե/ իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ։
Բաժնի պետն ունի Օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ)։

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2022-06-27 11:18:07