Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետի աշխատակազմ

Կառուցվածք

Սոս Թումանյան

Սոս Թումանյան

Քարտուղարության, Վարչատնտեսական բաժնի պետ

28-78-22, (0285) 5-20-10 (+374 285) 4 38 96

Կենսագրություն

Ծնվել է՝ 1965 թվականի նոյեմբերի 11-ին, Սյունիքի մարզի Նորաշենիկ գյուղում:

1983թ.-ին ավարտել է Կապանի թիվ 6 միջնակարգ դպրոցը:

1990թ.-ին ավարտել է Երևանի պետական ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը, ստանալով տնտեսագետ-մաթեմատիկոսի որակավորում (մասնագիտությունը` «Տնտեսագիտական կիբերնետիկա»)

 

Աշխատանքային գործունեություն՝

 

20.06.1984 - 24.07.1986թթ.

- Ծառայություն ԽՍՀՄ զինված ուժերում, ավագ լեյտենանտ

16.06.1986 - 30.08.1986թթ.

- «Քաջարանշին» տրեստի 66-ՇՎ, բանվոր

16.08.1990 - 02.07.1992թթ.

- Պետական հարկային տեսչություն, հարկային տեսուչ

02.07.1992 - 12.10.1992թթ.

- Պետական հարկային տեսչություն, առաջատար մասնագետ

12.10.1992 - 08.02.1994թթ.

- Կապանի շրջ. հարկային պետական տեսչություն, արդյունաբերական ձեռնարկությունների հարկման բաժնի տեսուչ

08.02.1994-20.09.1999թթ.

- Հայագրոբանկ, Կապանի մ/ճ,դամարկղի վարիչ

20.09.1999-21.11.2003թթ.

- Հայագրոբանկ, Կապանի մ/ճ,կռավարիչի տեղակալ-հաճախորդների սպասարկման բաժնի պետ

24.11.2003-09.03.2004թթ.

- «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ, «Կաան-Ագրո» մ/ճ, ավագ մասնագետ

09.03.2004-24.06.2013թթ.

- «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ, «Կապան» մ/ճ, ավագ մասնագետ, առաջատար մասնագետ

01.11.2013-06.08.2018թթ.

- «ՍՈ-ՋՈւ» ՍՊԸ, տնօրեն

06.08.2018-08.01.2019թթ.

- ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան, համակարգչային ցանցերի ադմինիստրատոր-փորձագետ

08.01.2019-2.06.2020թթ..

- Սյունիքի մարզպետարան, քարտուղարության վարչատնտեսական բաժին, առաջատար մասնագետ

22/06/2020թ.

Սյունիքի մարզպետարանի քարտուղարության վարչատնտեսական բաժնի պետ

 

Ամուսնցած է, ունի երկու երեխա:

Գործառույթներ / իրավասություններ

Բաժնի պետն անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է Քարտուղարության պետին
Բաժնի պետը՝
ա/ ապահովում է Մարզպետարանի վարչական շենքի, մյուս շինությունների շահագործումը, ընթացիկ և հիմնական նորոգումները.
բ/ ապահովում է շենք-շինությունների պահպանությունը, լուսավորության, ջրամատակարարման, սանհանգույցների անխափան աշխատանքը.
գ/ ապահովում է Մարզպետարանի էլ. էներգիայի խնայողական սպառման, հեռախոսային, փոստային կապի բնականոն աշխատանքների ապահովումը.
դ/ Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ներկայացված հայտերի համաձայն ապահովում է գրասենյակային ապրանքներով, կենցաղային սարքավորումներով, տնտեսական գույքով, վառելիքաքսուքային նյութերով.
ե/ ապահովում է նյութական արժեքների գույքագրումը, ապահովում դրանց շահագործումը.
զ/ ապահովում է Մարզպետարանի արարողակարգային և այլ միջոցառումների նախապատրաստման ու կազմակերպման, ֆինասատնտեսական, նյութատեխնիկական և տրանսպորտային սպասարկման աշխատանքները.
է/ Աշխատակազմի կարիքների համար գնման ենթակա ապրանքների աշխատանքների և ծառայությունների ձեռք բերման նպատակով ապահովում է տարեկան և եռամսյակային հայտերի ներկայացումը «Պետական գնումների գործակալություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը.
ը/ Աշխատակազմի կառուցվածքային համապատասխան ստորաբաժանումների հետ համատեղ նախապատրաստում է Աշխատակազմի համապատասխան ֆինանսական տարվա ծախսերի նախահաշիվները.
թ/ ապահովում է ապրանքանյութական արժեքների ձեռքբերումն ու հաշվառումը, միջոցներ ձեռնարկում Մարզպետարանում պետական սեփականության պահպանության և արդյունավետ օգտագործման ուղղությամբ.
ժ/ ապահովում է Աշխատակազմի ավտոտրանսպորտային սպասարկման աշխատանքները.
ժա/ ապահովում է Մարզպետարանի ինտերնետային կայքի պատրաստումը և շահագործումը, ինչպես նաև տեղային լոկալ և գլոբալ ցանցերի սպասարկումը.
ժբ/ ապահովում է Մարզպետարանի համակարգչային տեխնիկայի սպասարկումը.
ժգ/ Քարտուղարության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ մշակելը.
ժդ/ Քարտուղարության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ Բաժնի քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ.
ժե/ ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
ժզ/ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
ժէ/ Քարտուղարության պետի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
ժը/ Քարտուղարության պետին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
ժթ/ այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
ի/ ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
իա/ Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
իբ/ Քարտուղարության պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ և գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար. իգ/ Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների և փորձագետների.
իդ/ ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ համապատասխան մարմիններում իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
իե/ իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ։
Բաժնի պետն ունի Օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ)։

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2023-06-06 14:36:55