Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Կազմակերպություններ

Առողջապահական

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոններ

«Տեղի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374) 093 266 221

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ գ. Տեղ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 17

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն


տնօրեն` Ժակլին Ավետիսյան

Տեղի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնը իրականացնում է արտահիվանդանոցային բուժօգնություն պետական պատվերի շրջանակներում՝ անվճար: Կենրտոնը իրականացնում է Գորիսի տարածաշրջանի Տեղ, Արավուս, Խնածախ, Վաղատուր, Խոզնավար գյուղական համայնքների բնակիչների արտահիվանդանոցային բժշկական սպասարկումը:
Ընկերության գրասենյակը գտնվում է գյուղ Տեղ հասցեում, իսկ Արավուս, Խնածախ, Վաղատուր, Խոզնավար գյուղական համայնքներում գործում են բուժակմանկաբարձական կետեր:
Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 30 հաճախում:
Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթը իրականացնում է ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված ընտանեկան բժիշկը: Բուժակմանկաբարձական կետերում ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթները իրականացնում են ՀԲ և USAID-ի ուսուցողական ծրագրերով կատարելագործված բուժքույրերը:
Առողջության առաջնային պահպանման կարևորագույն գործառույթներից է նաև ընտանեկան բժշկի կողմից հղիների վաղ հայտնաբերումը, հաշվառումը և համագործակցելով համապատասխան մանկաբարձ-գինեկոլոգի հետ՝ համատեղ հսկողության իրականացում:
Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ է մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային/ ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/ և նեղ մասնագիտական /սրտաբանական/ բուժօգնությունը: Տվյալ տարածքի բնակչությանը հակատուբերկուլոզային, հոգեբուժական, ուռուցքաբանական, մաշկավեներաբանական դիսպանսերային և նեղ մասնագիտական բուժօգնությունը պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում է անվճար՝ «Գորիսի ԲԿ» ՓԲԸ համապատասխան բժիշկ-մասնագետների կողմից՝ «Տեղի ԱԱՊԿ» ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:
«Տեղի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ում իրականացվում են մեզի, արյան /կլինիկական և բիոքիմիական/ լաբորատոր և գործիքային / էլեկտրասրտագրում/ հետազոտություններ: Ախտորոշման համար մյուս անհրաժեշտ հետազոտությունները պետական պատվերի շրջանակներում /անվճար/ իրականացվում են «Գորիսի ԲԿ» ՓԲԸ միջոցով՝ «Տեղի ԱԱՊԿ» ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:
Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով դեղերով ապահովումը, որը իրականացվում է ըստ սահմանված կարգիՙ:
Տեղ, Արավուս, Խնածախ, Վաղատուր, Խոզնավար գյուղական համայնքների բնակիչների շտապ բժշկական օգնությունը իրականացվում է անվճար ՝պետական պատվերի շրջանակներում, <<Գորիսի ԲԿ>> կողմից:
2010 թվականից ներ է դրվել առողջության առաջնային պահպանման ծառայության որակի բարելավման համակարգը:

Ծառայությունները իրականացվում է 1 ընտանեկան բժշկի և 1 տեղամասային թերապևտի միջոցով:

 

<<Անգեղակոթի բժշկական ամբուլատորիա>> ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374) 283 96 192

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ.Անգեղակոթ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 15

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

տնօրեն` Անիկ Գրիգորյան

<<Անգեղակոթի բժշկական ամբուլարորիա>> ՊՈԱԿ 

Բժշկական ամբուլատորիան իրականացնում է արտահիվանդանոցային բուժօգնություն պետական պատվերի շրջանակներում՝ անվճար: Սպասարկվող ազգաբնակչության թիվը կազմում է 3718 մարդ, այդ թվում 834-ը՝ միչև 18 տարեկան երեխաներ: Բժշկական ամբուլատորիան իրականացնում  է Սիսիանի տարածաշրջանի Անգեղակոթ, Մուծք, Բալաք, Շաղաթ գյուղական համայնքների բնակիչների բժշկական  սպասարկումը:

Ընկերության գրասենյակը գտնվում է գյուղ Անգեղակոթ հասցեում, իսկ Մուծք, Բալաք, Շաղաթ գյուղական համայնքներում գործում են բուժակմանկաբարձական կետեր:

Բժշկական ամբուլատորիայի կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 18 հաճախում: 

Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթը իրականացվում է ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված ընտանեկան բժշկի միջոցով: Բուժակմանկաբարձական կետերում ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթներն  իրականացնում են ՀԲ և USAID-ի ուսուցողական ծրագրերով կատարելագործված բուժքույրերը: Առողջության առաջնային պահպանման կարևորագույն գործառույթներից  է նաև ընտանեկան բժշկի կողմից հղիների վաղ հայտնաբերումը, հաշվառումը և համագործակցելով համապատասխան մանկաբարձ-գինեկոլոգի հետ՝ համատեղ  հսկողությունը:

Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ է մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային/ ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/ բուժօգնությունը: Տվյալ տարածքի բնակչությանը հակատուբերկուլոզային, հոգեբուժական, ուռուցքաբանական և մաշկավեներաբանական դիսպանսերային և նեղ մասնագիտական բուժօգնությունը պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում է անվճար՝ «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ համապատասխան բժիշկ-մասնագետների կողմից, «Անգեղակոթի ԲԱ»  ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:

«Անգեղակոթի ԲԱ» ՊՈԱԿ  իրականացվում են մեզի, արյան /կլինիկական և բիոքիմիական/ լաբորատոր հետազոտություններ, էլեկտրասրտագրում: Ախտորոշման համար մյուս անհրաժեշտ հետազոտությունները պետական պատվերի շրջանակներում /անվճար/ իրականացնում է «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ՝ «Անգեղակոթի ԲԱ»   ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:  

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով դեղորայքով ապահովումը, որը իրականացվում է ըստ սահմանված կարգի ՙ:

«Անգեղակոթի բժշկական ամբուլատորիա» ՊՈԱԿ իրականացնում է նաև Անգեղակոթ, Մուծք, Բալաք, Շաղաթ գյուղական համայնքների բնակչության անհետաձգելի բժշկական օգնությունը անվճար ՝պետական պատվերի շրջանակներում, տնային կանչերի միջոցով  /հեռ.  093 200 872/: 

Ծառայությունները իրականացվում է 1 ընտանեկան բժշկի միջոցով:

2010 թվականից ներ է դրվել առողջության առաջնային պահպանման ծառայության  որակի  բարելավման համակարգը:

 

<<Բռնակոթի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն>> ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374) 283 80024

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ.Բռնակոթ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 18

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

տնօրեն` Լյուդմիլա Հարությունյան

«Բռնակոթի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնը իրականացնում է արտահիվանդանոցային բուժօգնություն պետական պատվերի շրջանակներում՝ անվճար: Սպասարկվող բնակչության թիվը կազմում է 4021 մարդ, այդ թվում 960-ը՝ միչև 18 տարեկան երեխաներ: Կենտրոնը իրականացնում է է Սիսիանի տարարածաշրջանի Բռնակոթ, Աշոտավան, Արևիս, Թանահատ, Թասիկ, Հացավան, Սալվարդ  գյուղական համայնքների բնակիչների բժշկական  սպասարկումը:

Ընկերության գրասենյակը գտնվում է գյուղ Բռնակոթ հասցեում, իսկ Աշոտավան, Արևիս, Թանահատ, Թասիկ, Հացավան, Սալվարդ  գյուղական համայնքներում գործում են բուժակմանկաբարձական կետեր:

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 31 հաճախում: 

Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթը իրականացնում են ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված ընտանեկան բժիշկները: Բուժակմանկաբարձական կետերում ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթները  իրականացնում են ՀԲ և USAID-ի ուսուցողական ծրագրերով կատարելագործված բուժքույրերը: Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի կարևորագույն գործառույթներից  է նաև  ընտանեկան բժշկի կողմից հղիների վաղ հայտնաբերումը, հաշվառումը և համագործակցելով համապատասխան մանկաբարձ-գինեկոլոգի հետ՝ համատեղ  հսկողությունը:

Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ է մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային/ ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/ բուժօգնությունը: Տվյալ տարածքի բնակչությանը հակատուբերկուլոզային, հոգեբուժական, ուռուցքաբանական,  մաշկավեներաբանական դիսպանսերային և նեղ մասնագիտական բուժօգնությունը պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում է անվճար՝ «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ-ի համապատասխան բժիշկ-մասնագետների կողմից, «Բռնակոթի ԱԱՊԿ»  ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:

«Բռնակոթի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ կողմից իրականացվում են մեզի, արյան /կլինիկական և բիոքիմիական/ լաբորատոր հետազոտություններ, էլեկտրասրտագրում: Ախտորոշման համար մյուս անհրաժեշտ հետազոտությունները պետական պատվերի շրջանակներում /անվճար/ իրականացվում են «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ միջոցով՝ «Բռնակոթի ԱԱՊԿ» ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:  

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով դեղորայքով ապահովումը, որը իրականացվում է ըստ սահմանված կարգի :

«Բռնակոթի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ իրականացնում է նաև Բռնակոթ,Աշոտավան, Արևիս, Թանահատ, Թասիկ, Հացավան, Սալվարդ  գյուղական համայնքների բնակիչների անհետաձգելի բժշկական օգնությունը անվճար ՝պետական պատվերի շրջանակներում, տնային կանչերի միջոցով  /հեռ.  094 676 765/: 

Ծառայությունները իրականացվում են 3 ընտանեկան բժիշկների միջոցով:

2010 թվականից ներ է դրվել առողջության առաջնային պահպանման ծառայության  որակի  բարելավման համակարգը:

<<Գորայքի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն>> ՊՈԱԿ

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ.Գորայք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 13

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

տնօրենի` Կարինե Հարությունյան

«Գորայքի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնը իրականացնում է արտահիվանդանոցային բուժօգնություն  պետական պատվերի շրջանակներում՝ անվճար: Սպասարկվող բնակչության թիվը կազմում է 2160  մարդ, այդ թվում 567-ը՝ միչև 18 տարեկան երեխաներ: Կենրտոնը իրականացնում է է Սիսիանի տարածաշրջանի Գորայք Սպանդարյան, Սառնակունք և Ծղուկ գյուղական համայնքների բնակիչների բժշկական  սպասարկումը:

Ընկերության գրասենյակը գտնվում է գյուղ Գորայք հասցեում, իսկ Սպանդարյան, Սառնակունք, Ծղուկ  գյուղական համայնքներում գործում են բուժակմանկաբարձական կետեր: Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 43 հաճախում: 

Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթը իրականացնում է ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված ընտանեկան բժիշկը: Բուժակմանկաբարձական կետերում ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթները  իրականացնում են ՀԲ և USAID-ի ուսուցողական ծրագրերով կատարելագործված բուժքույրերը: Առողջության առաջնային պահպանման կարևորագույն գործառույթներից  է նաև ընտանեկան բժշկի կողմից հղիների վաղ հայտնաբերումը, հաշվառումը և համագործակցելով համապատասխան մանկաբարձ-գինեկոլոգի հետ՝ համատեղ  հսկողությունը:

Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ է մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային/ ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/ և նեղ մասնագիտական /սրտաբանական/ բուժօգնությունը: Տվյալ տարածքի բնակչությանը հակատուբերկուլոզային, հոգեբուժական, ուռուցքաբանական,  մաշկավեներաբանական դիսպանսերային և նեղ մասնագիտական բուժօգնությունը պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում է անվճար՝ «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ-ի համապատասխան բժիշկ-մասնագետների կողմից, «Գորայքի ԱԱՊԿ»  ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:

«Գորայքի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ կողմից իրականացվում են մեզի, արյան /կլինիկական և բիոքիմիական/ լաբորատոր և գործիքային /գերձայնային, էլեկտրասրտագրում/ հետազոտություններ: Ախտորոշման համար մյուս անհրաժեշտ հետազոտությունները պետական պատվերի շրջանակներում /անվճար/ իրականացվում են «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ միջոցով՝ «Գորայքի ԱԱՊԿ» ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:  

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով դեղորայքով ապահովումը, որը իրականացվում է ըստ սահմանված կարգի ՙ:

«Գորայքի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ իրականացնում է նաև Գորայք, Սպանդարյան, Սառնակունք և Ծղուկ   գյուղական համայնքների բնակիչների անհետաձգելի բժշկական օգնությունը անվճար ՝պետական պատվերի շրջանակներում, տնային կանչերի միջոցով  /հեռ.  094 851520/: 

Ծառայությունները իրականացվում է 1 ընտանեկան բժշկի միջոցով:

2010 թվականից ներ է դրվել առողջության առաջնային պահպանման ծառայության  որակի  բարելավման համակարգը:

<<Դարբասի առողջության կենտրոն>> ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374) 283 72 303

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ.Դարբաս

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 16

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

տնօրենի ժ/պ` Անուշ Ներսիսյան

«Դարբասի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ

Առողջության կենտրոնը իրականացնում է արտահիվանդանոցային  բուժօգնություն պետական պատվերի շրջանակներում՝ անվճար: Սպասարկվող ազգաբնակչության թիվը կազմում է 2216 մարդ, այդ թվում 460-ը՝ միչև 18 տարեկան երեխաներ: Բժշկական ամբուլատորիան իրականացնում է է Սիսիանի տարարածաշրջանի Դարբաս, Գետաթաղ, Շամբ, Լծեն, Շենաթաղ գյուղական համայնքների բնակիչների բժշկական  սպասարկումը:

Ընկերության գրասենյակը գտնվում է գյուղ Դարբաս հասցեում, իսկ Գետաթաղ, Շամբ, Լծեն, Շենաթաղ գյուղական համայնքներում գործում են բուժակմանկաբարձական կետեր:

Բժշկական ամբուլատորիայի կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 18 հաճախում: 

Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթը իրականացվում է ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված ընտանեկան բժշկի միջոցով: Բուժակմանկաբարձական կետերում ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթներն  իրականացնում են ՀԲ և USAID-ի ուսուցողական ծրագրերով կատարելագործված բուժքույրերը: Առողջության առաջնային պահպանման կարևորագույն գործառույթներից  է նաև ընտանեկան բժշկի կողմից հղիների վաղ հայտնաբերումը, հաշվառումը և համագործակցելով համապատասխան մանկաբարձ-գինեկոլոգի հետ՝ համատեղ  հսկողությունը:

Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ են մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային/ ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/ բուժօգնությունը: Տվյալ տարածքի բնակչությանը հակատուբերկուլոզային, հոգեբուժական, ուռուցքաբանական և մաշկավեներաբանական դիսպանսերային և նեղ մասնագիտական բուժօգնությունը պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում է անվճար՝ «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ համապատասխան բժիշկ-մասնագետների կողմից, «Դարբասի ԱԿ»  ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:

«Դարբասի ԱԿ» ՊՈԱԿ  իրականացվում է մեզի, արյան /կլինիկական և բիոքիմիական/ լաբորատոր հետազոտություններ, էլեկտրասրտագրում: Ախտորոշման համար մյուս անհրաժեշտ հետազոտությունները պետական պատվերի շրջանակներում /անվճար/ իրականացնում է «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ՝ «Դարբասի ԱԿ»   ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:  

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով դեղորայքով ապահովումը, որը իրականացվում է ըստ սահմանված կարգի ՙ:

«Դարբասի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ իրականացնում է նաև Դարբաս, Գետաթաղ, Շամբ, Լծեն, Շենաթաղ  գյուղական համայնքների բնակչության անհետաձգելի բժշկական օգնությունը անվճար ՝պետական պատվերի շրջանակներում, տնային կանչերի միջոցով  /հեռ.  093 451 586/: 

Ծառայությունները իրականացվում է 1 ընտանեկան բժշկի միջոցով:

2010 թվականից ներ է դրվել առողջության առաջնային պահպանման ծառայության  որակի  բարելավման համակարգը:

<<Խնձորեսկի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն>> ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374) 284 94 130

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ.Խնձորեսկ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 19

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

տնօրեն` Աշոտ Թելունց

«Խնձորեսկի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնը իրականացնում է արտահիվանդանոցային  ուժօգնություն  պետական պատվերի շրջանակներում՝ անվճար: Սպասարկվող բնակչության թիվը կազմում է 4773 մարդ, այդ թվում 1246-ը՝ միչև 18 տարեկան երեխաներ: Կենտրոնը իրականացնում է է Գորիսի տարարածաշրջանի Խնձորեսկ, Ն.Խնձորեսկ, Հարթաշեն,  Քարաշեն, Կոռնիձոր    գյուղական համայնքների բնակիչների բժշկական  սպասարկումը:

Ընկերության գրասենյակը գտնվում է գյուղ Խնձորեսկ հասցեում, իսկ  Ն.Խնձորեսկ, Հարթաշեն, Քարաշեն, Կոռնիձոր գյուղական համայնքներում գործում են բուժակմանկաբարձական կետեր:

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 29 հաճախում: 

Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթը իրականացնում են ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված  ընտանեկան բժիշկները: Բուժակմանկաբարձական կետերում ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթները  իրականացնում են ՀԲ և USAID-ի ուսուցողական ծրագրերով կատարելագործված բուժքույրերը: Առողջության առաջնային պահպանման կարևորագույն գործառույթներից  է նաև ընտանեկան բժշկի կողմից հղիների վաղ հայտնաբերումը, հաշվառումը և համագործակցելով համապատասխան մանկաբարձ-գինեկոլոգի հետ՝ համատեղ  հսկողությունը:

Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ է մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային/ ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/  բուժօգնությունը: Տվյալ տարածքի բնակչությանը հակատուբերկուլոզային, հոգեբուժական, ուռուցքաբանական,  մաշկավեներաբանական դիսպանսերային և նեղ մասնագիտական բուժօգնությունը պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում է անվճար՝ «Գորիսի ԲԿ» ՓԲԸ համապատասխան բժիշկ-մասնագետների կողմից, «Խնձորեսկի  ԱԱՊԿ»  ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:

«Խնձորեսկի  ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ իրականացվում են մեզի, արյան /կլինիկական և բիոքիմիական/ լաբորատոր և գործիքային / էլեկտրասրտագրում/ հետազոտություններ: Ախտորոշման համար մյուս անհրաժեշտ հետազոտությունները պետական պատվերի շրջանակներում /անվճար/ իրականացվում են «Գորիսի ԲԿ» ՓԲԸ միջոցով՝ «Խնձորեսկի  ԱԱՊԿ» ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:  

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով դեղորայքով ապահովումը, որը իրականացվում է ըստ սահմանված կարգի ՙ:

Ծառայությունները իրականացվում է 2 ընտանեկան բժշկի  միջոցով:

2010 թվականից ներ է դրվել առողջության առաջնային պահպանման ծառայության  որակի  բարելավման համակարգը:

<<Նորաշենիկի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն>> ՊՈԱԿ

Հեռ.` 094090470

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ.Առաջաձոր

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 25

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

տնօրենի ժ/պ` Անուշ Մովսեսյան

«Նորաշենիկի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնը իրականացնում է արտահիվանդանոցային   բուժօգնություն պետական պատվերի  շրջանակներում՝ անվճար Կենտրոնը իրականացնում է Կապանի տարածաշրջանի Նորաշենիկ, Աղվանի, Տանձավեր, Ձորաստան, Վ.Խոտանան, Առաջաձոր, Խալաջ, Դովրուս, Շրվենանց, Անտառաշատ, Վանեք, Ուխտավայր, Ն.Խոտանան, Շիկահող, Շիշկերտ, Ծավ, Ն.Հանդ, Սրաշեն, Ճակատեն   գյուղական համայնքների բնակիչների արտահիվանդանոցային բժշկական  սպասարկումը:

Ընկերության գրասենյակը գտնվում է գյուղ Առաջաձոր  հասցեում, իսկ  մյուս գյուղական համայնքներում գործում են բուժակմանկաբարձական կետեր:

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 21 հաճախում: 

Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթը իրականացնում են ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված  ընտանեկան բժիշկները: Բուժակմանկաբարձական կետերում ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթները  իրականացնում են ՀԲ և USAID-ի ուսուցողական ծրագրերով կատարելագործված բուժքույրերը: 

Առողջության առաջնային պահպանման կարևորագույն գործառույթներից  է նաև ընտանեկան բժշկի կողմից հղիների վաղ հայտնաբերումը, հաշվառումը և համագործակցելով համապատասխան մանկաբարձ-գինեկոլոգի հետ՝  համատեղ  հսկողության իրականացումը:

Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ է մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային/ ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/  բուժօգնությունը: Տվյալ տարածքի բնակչությանը հակատուբերկուլոզային, հոգեբուժական, ուռուցքաբանական,  մաշկավեներաբանական դիսպանսերային և նեղ մասնագիտական բուժօգնությունը պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում է անվճար՝ «Կապանի ԲԿ» ՓԲԸ  և «Սյունիքի նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր» ՓԲԸ  համապատասխան բժիշկ-մասնագետների կողմից՝ «Նորաշենիկի  ԱԱՊԿ»  ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:

«Նորաշենիկի  ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ իրականացվում են մեզի, արյան /կլինիկական և բիոքիմիական/ լաբորատոր և գործիքային /գերձայնային, էլեկտրասրտագրում/ հետազոտություններ: Ախտորոշման համար մյուս անհրաժեշտ հետազոտությունները պետական պատվերի շրջանակներում /անվճար/ իրականացվում են «Կապանի ԲԿ» ՓԲԸ միջոցով՝ «Նորաշենիկի  ԱԱՊԿ» ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:  

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով դեղերով  ապահովումը, որը իրականացվում է ըստ սահմանված կարգի ՙ:

Ծառայությունները իրականացվում է 2 ընտանեկան բժշկի  միջոցով:

<<Նորաշենիկի ԱԱՊԿ>> ՊՈԱԿ սպասարկման տարածքի բնակչության շտապ օգնության ծառայությունը իրականացվում է <<Գորիսի ԲԿ >> կողմից պետական պատվերի շրջանակներում անվճար

2010 թվականից ներ է դրվել առողջության առաջնային պահպանման ծառայության  որակի  բարելավման համակարգը:

 

<<Շինուհայրի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն>> ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374) 284 95 113 , 093591659

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ.Շինուհայր

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 18

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

տնօրեն`  Շ. Թևանյան

«Շինուհայրի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնը իրականացնում է արտահիվանդանոցային բուժօգնություն  պետական պատվերի շրջանակներում՝ անվճար:Կենտրոնը իրականացնում է Գորիսի տարարածաշրջանի Շինուհայր, Խոտ, Հարժիս գյուղական համայնքների բնակիչների արտահիվանդանոցային բժշկական  սպասարկումը:

Ընկերության գրասենյակը գտնվում է գյուղ Շինուհայր հասցեում, իսկ  Խոտ, Հարժիս     գյուղական համայնքներում գործում են բուժակմանկաբարձական կետեր:

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 28 հաճախում: 

Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթը իրականացնում են ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված  ընտանեկան բժիշկները: Բուժակմանկաբարձական կետերում ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթները  իրականացնում են ՀԲ և USAID-ի ուսուցողական ծրագրերով կատարելագործված բուժքույրերը: 

Առողջության առաջնային պահպանման կարևորագույն գործառույթներից  է նաև ընտանեկան բժշկի կողմից հղիների վաղ հայտնաբերումը, հաշվառումը և համագործակցելով համապատասխան մանկաբարձ-գինեկոլոգի հետ՝ համատեղ  հսկողության իրականացումը:

Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ է մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային/ ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/  բուժօգնությունը: Տվյալ տարածքի բնակչության հակատուբերկուլոզային, հոգեբուժական, ուռուցքաբանական,  մաշկավեներաբանական դիսպանսերային և նեղ մասնագիտական բուժօգնությունը պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում է անվճար՝ «Գորիսի ԲԿ» ՓԲԸ համապատասխան բժիշկ-մասնագետների կողմից՝ «Շինուհայրի  ԱԱՊԿ»  ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:

«Շինուհայրի  ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ իրականացվում են մեզի, արյան /կլինիկական և բիոքիմիական/ լաբորատոր և գործիքային / էլեկտրասրտագրում/ հետազոտություններ: Ախտորոշման համար մյուս անհրաժեշտ հետազոտությունները պետական պատվերի շրջանակներում /անվճար/ իրականացվում են «Գորիսի ԲԿ» ՓԲԸ միջոցով՝ «Շինուհայրի  ԱԱՊԿ» ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:  

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով դեղերով ապահովումը, որը իրականացվում է ըստ սահմանված կարգի:

Ծառայությունները իրականացվում են 2 ընտանեկան բժշկի  միջոցով:

Շինուհայր, Հարժիս, Խոտ գյուղական համայնքների բնակիչների շտապ օգնության ծառայությունը իրականացվում է <<Գորիսի ԲԿ>>կողմից պետական պատվերի շրջանակներում անվճար

2010 թվականից ներ է դրվել առողջության առաջնային պահպանման ծառայության  որակի  բարելավման համակարգը:

<<Վերիշենի բժշկական ամբուլատորիա>> ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374) 284 27227, 091859904

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ.Վերիշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 10

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` փակ բաժնետիրական ընկերություն

տնօրեն` Նատալյա Հակոբյան

<<Վերիշենի բժշկական ամբուլարորիա>> ՊՈԱԿ

Բժշկական ամբուլատորիան իրականացնում է արտահիվանդանոցային բուժօգնություն պետական պատվերի շրջանակներում՝ անվճար: Բժշկական ամբուլատորիան իրականացնում է է Գորիսի տարարածաշրջանի Վերիշեն և Ակներ գյուղական համայնքների բնակիչների  արտահիվանդանոցային  բժշկական  սպասարկումը:

Ընկերության գրասենյակը գտնվում է գյուղ Վերիշեն հասցեում, իսկ Ակներ  գյուղական համայնքում գործում է բուժակմանկաբարձական կետ:

Բժշկական ամբուլատորիայի կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 25 հաճախում: 

Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթը իրականացվում է ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված ընտանեկան բժշկների  միջոցով: Բուժակմանկաբարձական կետում ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթներն  իրականացնում է ՀԲ և USAID-ի ուսուցողական ծրագրերով կատարելագործված բուժքույրը:

Առողջության առաջնային պահպանման կարևորագույն գործառույթներից  է նաև ընտանեկան բժշկի կողմից հղիների վաղ հայտնաբերումը, հաշվառումը և համագործակցելով համապատասխան մանկաբարձ-գինեկոլոգի հետ՝ համատեղ  հսկողության իրականացումը:

Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ է մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային/ ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/ բուժօգնությունը: Տվյալ տարածքի բնակչության հակատուբերկուլոզային, հոգեբուժական, ուռուցքաբանական և մաշկավեներաբանական դիսպանսերային և նեղ մասնագիտական բուժօգնությունը պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում է անվճար՝ «Գորիսի ԲԿ» ՓԲԸ-ի համապատասխան բժիշկ-մասնագետների կողմից, «Վերիշենի ԲԱ»  ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:

«Վերիշենի  ԲԱ» ՊՈԱԿ  իրականացվում են մեզի, արյան /կլինիկական և բիոքիմիական/ լաբորատոր հետազոտություններ, էլեկտրասրտագրում: Ախտորոշման համար մյուս անհրաժեշտ հետազոտությունները պետական պատվերի շրջանակներում /անվճար/ իրականացնում է «Գորիսի ԲԿ» ՓԲԸ՝ «Վերիշենի ԲԱ»   ընտանեկան բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:  

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով դեղերով ապահովումը, որը իրականացվում է ըստ սահմանված կարգի :

Ծառայությունները իրականացվում են 2 ընտանեկան բժշկի միջոցով:

<<Վերիշենի ԲԱ>> ՊՈԱԿ սպասարկման  տարածքի բնակչության շտապ օգնության ծառայությունը իրականացվում է <<Գորիսի ԲԿ>> ՓԲԸ կողմից պետական պատվերի շրջանակներում անվճար

2010 թվականից ներ է դրվել առողջության առաջնային պահպանման ծառայության  որակի  բարելավման համակարգը:

<<Տաթևի առողջության կենտրոն>> ՊՈԱԿ

Հեռ.` 093266221

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ.Տաթև

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

 տնօրենի ժպ` Ժակլին Ավետիսյան

Առողջության կենտրոնը իրականացնում  էարտահիվանդանոցային  բուժօգնություն պետական պատվերի շրջանակներում՝ անվճար:  Բժշկական ամբուլատորիան իրականացնում է է Գորիսի տարածաշրջանի Տաթև, Տանձատափ, Քաշունի, Հալիձոր գյուղական համայնքների բնակիչների արտահիվանդանոցային  բժշկական  սպասարկումը:

Ընկերության գրասենյակը գտնվում է գյուղ Տաթև հասցեումիսկ Տանձատափ, Քաշունի, Հալիձոր  գյուղական համայնքներում գործում ենբուժակմանկաբարձական կետեր:

Բժշկական ամբուլատորիայի կողմից իրականացվողմիջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 12 հաճախում

Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթըիրականացվում է ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացվածընտանեկան բժշկի միջոցովԲուժակմանկաբարձականկետերում 

ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթներն  իրականացնում են ՀԲ և USAID-ի ուսուցողականծրագրերով կատարելագործված բուժքույրերը:

Առողջության առաջնային պահպանման կարևորագույն գործառույթներից  է նաև ընտանեկան բժշկի կողմից հղիների վաղ հայտնաբերումը, հաշվառումը և համագործակցելով համապատասխան մանկաբարձ-գինեկոլոգի հետ՝ համատեղ  հսկողության իրականացումը:

Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ է մտնումնաև բնակչության դիսպանսերայինինֆեկցիոնէնդոկրինոլոգիականբուժօգնությունըՏվյալ տարածքիբնակչության հակատուբերկուլոզայինհոգեբուժականուռուցքաբանական և մաշկավեներաբանականդիսպանսերային և նեղ մասնագիտական բուժօգնությունըպետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում էանվճար՝ «Գորիսի ԲԿ» ՓԲԸ համապատասխան բժիշկ-մասնագետների կողմից«Տաթևի ԱԿ»  ընտանեկանբժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:

«Տաթևի ԱԿ» ՊՈԱԿ-ում  իրականացվում են մեզիարյան /կլինիկական և բիոքիմիականլաբորատոր և գործիքային/սրտագրում/ հետազոտությունները: Ախտորաշման համար այլ լաբորատոր-գործիքային հետազոտությունները իրականացվում են <<Գորիսի ԲԿ>>ՓԲԸ համապատասխան ծառայությունների միջոցով անվճար` <<Տաթեի ԱԿ>> ընտանեկան բժշկի ուղեգրի առկայության դեպքում:

Առողջության առաջնային պահպանման կարևորագույն գործառույթներից է նաև բնակչության հատուկ /անապահով/ խմբերում ընդգրկված անձանց անվճար կամ արտոնեալ պայմաններով  դեղերով ապահովման գործընթացը` համաձայն սահմանված կարգի:

Ծառայությունը իրականացվում է 1 ընտանեկան բժշկի միջոցով:

Տաթև, Տանձատափ, Քաշունի, Հալիձոր գյուղական համայնքների բնակիչների շտապ օգնության ծառայությունը իրականացվում է <<Տաթևի ԱԿ>> ՊՈԱԿ միջոցով`հեռախոս 093266221

2010 թվականից ներ է դրվել արտահիվանդանոցային ծառայության որակի վերահհսկման համակարգը:Արյան փոխներարկման կայան

<<Սյունիքի մարզային արյան փոխներարկման կայան>> ՓԲԸ

Հեռ.` (+374) 284 26054, (091)780116

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք.Գորիս, Օրբելյանների 5

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 13

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` փակ բաժնետիրական ընկերություն

 տնօրեն` Արթուր Առաքելյան
"Սյունիքի մարզային արյան փոխներարկման կայան" ՓԲԸ տեղակայված է "Գորիսի բժշկական կենտրոն" ՓԲԸ պոլիկլինիկական ծառայության մասնաշենքում: Իրականացնում է հետևյալ գործառույթները` ա/ կամավոր սկզբունքով արյան և արյան բաղադրամասերի հավաքագրում հիվանդի հարզատներից և մերձավորներից, անհատույց կամավոր դոնորներից, փոխհատուցվող դոնորներից, բ/ դոնորի ընտրում, հաշվառում և վերջիններիս համակարգչային ռեգիստրի վարում, գ/ հավաքագրված դոնորական արյան խմբային և ռեզուս պատկանելիության որոշում, ե/ դոնորական արյան փորձանմուշների հետազոտում վարակների /հեպատիտ B,C, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, սիֆիլիս, բրուցոլյոզ / նկատմամբ, զ/ արյան և արյան բաղադրամասերի ստացում, պաշարների պահպանում և պայմանագրային սկզբունքով տրամադրում բուժհաստատություններին, է/ մարզային բուժհաստատություններին փոխներարկումային բուժօգնության բնագավառում խորհրդատվական օգնության ցուցաբերում, անհատույց կամավոր դոնորության քարոզչություն:
Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում &Բժշկական կենտրոններ

<<Գորիսի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ

Հեռ.` (+374) 284 22152

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք.Գորիս, Տաթևացու 31

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 311

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` փակ բաժնետիրական ընկերություն

տնօրեն` Ս. Աֆանդյան

փոխտնօրեն `Լ.  Հարությունյան

հեռ.` (0284)22152

<<Գորիսի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ հիմնվել  է 1928 թվականին: 2010 թվականին շահագործման հանձնվեց  բժշկական կենտրոնի հիվանդանոցային մասնաշենքը, որը Համաշխարհային Բանկի  վարկային ծրագրի շրջանակներում հիմնանորոգվել և հագեցվել է ժամանակակից սարքավորումներով:

Բժշկական կենտրոնը իրականացնում է`

հիվանդանոցային, արտահիվանդանոցային և շտապ օգնության ծառայություններ

1. Հիվանդանոցային ծառայություն . 

Հիվանդանոցում ծավալված է 95 մահճակալ: Հիվանդանոցային ծառայությունից օգտվում են տարեկան միջին թվով 3000 հիվանդներ, իրականացվում է միջին թվով 600 ծննդալուծում: Գործում են վիրաբուժական, վնասվածքաբանական, մանկաբարձագինեկոլոգիական, հղիության-ախտաբանության, գինեկոլոգիական, թերապևտիկ,  մանկականմանկական-ինֆեկցիոն, ինֆեկցիոն և վերակենդանացման /մանկական և մեծահասակների մահճակալներով/ բաժանմունքները: Տարեկան միջին հաշվով իրականցվում են 750 պլանային և անհետաձգելի վիրաբուժական, վնասվածքաբանական, ուռոլոգիական, ակնաբուժական, քիթ-կոկորդ-ականջաբանական և մանկաբարձագինեկոլոգիական միջամտություններ

Գորիսի բժշկական կենտրոնը իրականացնում է 2-րդ մակարդակի ծննդօգնություն, այսինքն` բարձր ռիսկի հղիների ծննդալուծում, քանի որ որակյալ կադրային ներուժը և ժամանակակից սարքավորումներով հագեցվածությունը թույլ են տալիս պատշաճ մակարդակով կազմակերպել ինչպես մայրերի, այնպես էլ նորածինների բուժօգնությունը և խնամքը` ախտաբանական  շեղումների դեպքում:

Բժշկական կենտրոնում հաջողությամբ ներ են դրվել նորագույն և թանկարժեք տեխնոլոգիաներով մատուցվող ծառայությունների որոշ տեսակներ` էնդոպրոթեզների կիրառումը հոդերի վիրահատության ժամանակ, TVT, TOT սլինգային վիրահատությունները: Բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգումից հետո գործում է նորաստեղծ անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքը: Հիվանդանոցային բուժօգնությունը իրականացվում է   պետական պատվերի շրջանակներում` անվճար համավճարի  սկզբունքով  և  վճարովի հիմունքներով:

Հեռախոս` ընդունարան- (0284)22152

2.Արտահիվանդանոցային ծառայություն.                                                                   

Բժշկական կենտրոնի ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ստորաբաժանման կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 650 հաճախում:  Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթները իրականացվում են ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված ընտանեկան բժիշկների կողմից` բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկական մասնաշենքում և  ընտանեկան բժշկի երկու գրասենյակներում, որոնք տեղակայված են քաղաքի  Ավանգարդ և Վանքի տափ թաղամասերում: Գորիսի  բժշկական կենտրոնը իրականացնում է նաև Որոտան, Քարահունջ, Բարձրավան, Շուրնուխ գյուղական համայնքների բնակչության առողջության առաջնային պահպանումը: Նշված գյուղական համայնքներում գործում են բուժակմանկաբարձական կետեր, որտեղ ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթներն են իրականացնում  ՀԲ և USAID-ի ուսուցողական ծրագրերով կատարելագործված բուժքույրերը:

Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ են մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային/ հակատուբերկուլոզային, ուռուցքաբանական, հոգեբուժական, այդ թվում նաև նարկոլոգիական, մաշկավեներաբանական, ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/ և նեղ մասնագիտական /վիրաբուժական, նյարդաբանական, ակնաբուժական, սրտաբանական, քիթ-կոկորդ-ականջաբանական, ուռոլոգիական, վնասվածքաբանական/ բուժօգնությունը: Դիսպանսերային և նեղ մասնագիտական բուժօգնությունը բժշկական կենտրոնի կողմից իրականացվում է Գորիս քաղաքի և տարածաշրջանի բոլոր գյուղական համայնքների բնակիչների համար անվճար` պետական պատվերի շրջանակներում, բժշկական ցուցումների և ԱԱՊ իրականացնող   բժշկի ուղեգրի առկայության դեպքում:


Բժշկական կենտրոնում գործում է ժամանակակից սարքավորումներով հագեցված լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ ծառայություն, որը իրականացնում է մեզի, արյան /կլինիկական,  բիոքիմիական, իմունոֆերմենտային, սեռոլոգիական/ և գործիքային /ուլտրաձայնային, թվային ֆլյուրոգրաֆիա,   էնդոսկոպիա, էլեկտրասրտագրում/ համալիր հետազոտություններ: Լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ ծառայությունները մատուցվում են պետական պատվերի շրջանակներում` անվճար Գորիսի տարածաշրջանի բոլոր բնակիչների համար` համապատասխան բժշկական ցուցումների և բուժող բժշկի ուղեգրի առկայության դեպքում:

Պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում են նաև որոշ դժվարամատչելի հետազոտություններ` պերինատալ (TORCH) ինֆեկցիաների ախտորոշում` իմունոֆերմենտային և ԴՆԹ-ի որոշմամբ(սեռավարակներ, տոքսոպլազմոզ, կարմրախտ և այլն): Ծառայությունն իրականացվում է ամբողջ մարզի բնակչության համար  պետական պատվերի շրջանակներում` համապատասխան մասնագիտական ցուցումների և ուղեգրի առկայության դեպքում:

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով դեղորայքով ապահովումը` ըստ սահմանված կարգի:

Արտահիվանդանոցային /պոլիկլինիկական/  բուժօգնությունը իրականացվում է անվճար:

Հեռ. Պոլիկլինիկա-(0284)22132, Ավանգարդ ընտանեկան գրասենյակ-(0284)23389, Վանքի տափ ընտանեկան գրասենյակ-(0284)26038

3.Շտապ օգնության ծառայություն. 

Վերջերս կենտրոնի շտապ օգնության ծառայությունը հագեցվել է նորագույն սարքավորումներով և տրանսպորտային միջոցներով, իսկ բուժանձնակազմը վերապատրաստվել է ՀԲ կողմից իրականացված կրթական ծրագրերով:

Բժշկական կենտրոնի շտապ օգնության ծառայության գործառույթները պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում են ամբողջ Գորիսի տարածաշրջանի քաղաքային և գյուղական համայնքներում ապրող բնակիչների համար` բացառությամբ  Տաթև, Տանձատափ, Քաշունի, Հալիձոր գյուղական համայնքների  բնակիչների, որոնց անհետաձգելի բուժօգնությունը իրականացվում է  Տաթևի ԱԿ միջոցով:

Շտապ օգնության ծառայությունը իրականացվում է անվճար` պետական պատվերի շրջանակներում:

Հեռ.`1-03, բջջ.

<<Գորիսի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ աշխատում են 80 բարձր որակավորում ունեցող բժիշկներ, որոնցից 1-ը բժշկական գիտությունների դոկտոր-պրոֆեսոր է, 4-ը` բժշկական գիտությունների թեկնածուներ են: Նեղ մասնագիտական բուժօգնությունն իրականացվում է բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների միջոցով, իսկ առողջության առաջնային պահպանումը` համապատասխան մասնագիտացում անցած 16 ընտանեկան բժիշկների միջոցով:

“Գորիսի ԲԿ” ՓԲԸ բժիշկ մասնագետների թափուր հաստիքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը տես կայքի Հայտարարություններ բաժնում:

 

<<Կապանի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ

Հեռ.` (+374) 285 52992

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Մ. Ստեփանյան 13

Ֆաքս` (+374) 285 52992

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 418

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` փակ բաժնետիրական ընկերություն

տնօրեն` Կ. Մելքոնյան

փոխտնօրեն հիվանդանոցային բուժօգնության գծով` Ա. Առաքելյան

հեռ. (0285)52702

փոխտնօրեն ամբուլատոր-պոլիկլինիկական գծով` Ն. Հարությունյան

հեռ. (0285)52213

Բժշկական կենտրոնը իրականացնում է`

հիվանդանոցային, արտահիվանդանոցային և շտապ օգնության ծառայություններ

 

1.Հիվանդանոցային ծառայություն . 

Ծավալված է 115 մահճակալՀիվանդանոցային ծառայությունից օգտվում են տարեկան միջին թվով 2300 հիվանդներ: Գործում են հետևյալ բաժանմունքները` վիրաբուժական, թերապևտիկ, մանկականմանկաբարձագինեկոլոգիական, ինֆեկցիոնտուբերկուլոզայինհեմոդիալիզի և  վերակենդանացման:

Տարեկան միջին հաշվով կատարվում են մոտ 540 պլանային և անհետաձգելի վիրաբուժական, վնասվածքաբանական, ուռոլոգիական, ակնաբուժական, քիթ-կոկորդ-ականջաբանական և մանկաբարձագինեկոլոգիական միջամտություններ2008թվականից ստեղծված հեմոդիալիզի բաժանմունքը պետական պատվերի շրջանակներում իրականացնում է անհրաժեշտ մասնագիտական բուժօգնությունը  ամբողջ մարզի  բնակիչների համար: Հիվանդանոցային բուժօգնությունը իրականացվում է  պետական պատվերի շրջանակներում` անվճար, համավճարի  սկզբունքով և  վճարովի հիմունքներով:

հեռախոս (ընդունարան)` (0285)28510

2.Արտահիվանդանոցային ծառայություն.                                                                   

Բժշկական կնետրոնի ամբուլատոր-պոլիկլինիակական ստորաբաժանման կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 690 հաճախում:  Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթները իրականացվում են ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված ընտանեկան բժիշկների կողմից` բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկական մասնաշենքում և  ընտանեկան բժշկի 4 գրասենյակներում, որոնք տեղակայված են քաղաքի  Ձորք, Բաղաբերդ, Շինարարների և Ռ.Մինասյան թաղամասերում: Գեղանուշ, Գոմարան, Սզնակ, Սյունիք, Եղվարդ, Ագարակ, Ուժանիս, Խդրանց, Վերին Գոդաքլու, Ներքին Գոդաքլու, Գեղի, Դիցմայրի, Փայահան գյուղական համայնքներում առողջության առաջնային պահպանման գործառույթները նույնպես իրականացվում են Կապանի բժշկական կենտրոնի կողմից: Այդ բնակավայրերում գործում են 13 բուժակմանկաբարձական կետեր, որտեղ ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթներն են իրականացնում  ՀԲ և USAID-ի ուսուցողական ծրագրերով կատարելագործված համայնքային բուժբուժքույրերը:

Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ է մտնում նաև բնակչության դիսպաներային/ հակատուբերկուլոզային, ուռուցքաբանական,  մաշկավեներաբանական, ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/ և նեղ մասնագիտական/ վիրաբուժական, նյարդաբանական, ակնաբուժական, սրտաբանական, քիթ-կոկորդ-ականջաբանական, ուռոլոգիական, վնասքաբանական/ բուժօգնությունը: Դիսպանսերային և նեղ մասնագիտական բուժօգնությունը բժշկական կենտրոնի կողմից իրականացվում է Կապան քաղաքի և տարածաշրջանի բոլոր գյուղական համայնքների բնակիչների համար անվճար` պետական պատվերի շրջանակներում, բժշկական ցուցումների և ԱԱՊ իրականացնող  բժշկի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:

Արտահիվանդանոցային որակյալ բուժօգնության  կարևորագույն բաղադրիչ է հանդիսանում լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ ծառայությունը: Կապանի բժշկական կենտրոնում իրականացվում են հետևյալ հետազոտությունները` մեզի և արյան /կլինիկական, բիոքիմիական, իմունոֆերմենտային, սեռոլոգիական/, գործիքային /ուլտրաձայնային, այդ թվում նաև դոպլեր, թվային ֆլյուորոգրաֆիա, ռենտգենոգրաֆիա, աուդիոմետրիա, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆիա, էլեկտրասրտագրում գաստրոսկոպիա, մամոգրաֆիա/:  Կապանի բժշկական կենտրոնի կողմից նշված լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ ծառայությունները իրականացվում են ամբողջ տարածաշրջանի բնակիչների համար պետական պատվերի շրջանակներում` անվճար, համապատասխան  բժշկական ցուցումների և բուժող բժշկի ուղեգրի առկայության դեպքում:

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով  դեղորայքով ապահովումը` սահմանված կարգով:

Արտահիվանդանոցային /ամբուլատոր-պոլիկլինիկական/ բուժօգնությունը իրականացվում է անվճար:

հեռախոս`  (285)52213

3. Շտապ օգնության ծառայություն. 

Բժշկական կենտրոնի շտապ օգնության ծառայության գործառութները տարածվում են Կապանի  ամբողջ տարածաշրջանի վրա: Վերջերս շտապ օգնության ծառայությունը հագեցվել է ժամանակակից տրանսպորտային և տեխնիկական միջոցներով, իսկ անձնակազմը վերապատրաստվել է ՀԲ վարկային կրթական ծրագրի շրջանակներում:

Շտապ օգնության ծառայությունը իրականացվում է անվճար` պետական պատվերի շրջանակներում:

հեռախոս`  103 և բջջային 077103111

<<Կապանի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ աշխատում են 95 բժիշկներ, 30-ից ավել նեղ բժշկական մասնագիտություններով, որոնք ունեն բարձր որակավորում, գիտական աստիճան: Առողջության առաջնային պահպանման օղակում աշխատում են  15 ընտանեկան բժիշկներ, 9 թերապևտ և 8 մանկաբույժ:

Կապանի բժշկական կենտրոնի բժշկական մասնագետների թափուր հաստիքների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը տես Հայտարարություններ բաժնում

 

<<Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ

Հեռ.` (+374) 286 22203

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Օհանջանյան 57

Վեբ կայք` www.meghri-hosp.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 81

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` փակ բաժնետիրական ընկերություն

տնօրեն` Լուսինե Վարդանյան

փոխտնօրեն` Արմեն Օհանջանյան

հեռ. (0286)22203

Բժշկական կենտրոնը իրականացնում է`

հիվանդանոցային, արտահիվանդանոցային և շտապ օգնության ծառայություններ

2010 թվականին ՀՀ կառավարության որոշմամբ “Մեղրու բժշկական կենտրոն’’ ՓԲԸ և “Ագարակի հիվանդանոց” ՓԲԸ միաձուլման եղանակով վերակազմակերպվեցին և ստեղծվեց “Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն”ՓԲԸ:  ՀԲ վարկային ծրագրով նախատեսվում է տարածաշրջանային բժշկական կենտրոնի համար կառուցել   նոր համալիր: Մինչև նոր համալիրի կառուցումը տարածաշրջանային բժշկական կենտրոնը իր գործառույթները /հիվանդանոցային, արտահիվանդանոցային և շտապ օգնության ծառայություններ/ իրականացնելու է “Ագարակի հիվանդանոց” ՓԲԸ և “Մեղրու բժշկական կենտրոն” ՓԲԸ պոլիկլինիկական մասնաշենքերում: “Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն” ՓԲԸ իրականացնում  է նաև Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերի Մեղրու սահմանապահ ջոկատի զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների բժշկական օգնությունը:

1.Հիվանդանոցային ծառայություն . 

Ծավալված է թերապևտիկ, վիրաբուժական, մանկական, մանկաբարձագինեկոլոգիական և ինֆեկցիոն պրոֆիլի 45 մահճակալՀիվանդանոցային ծառայությունից օգտվում են տարեկան միջին թվով 750 հիվանդ: Տարվա ընթացքում  իրականացվում են միջին թվով 120 պլանային և անհետաձգելի վիրաբուժական և մանկաբարձագինեկոլոգիական միջամտություններ: Բժշկական կենտրոնը համարվում է 1-ին մակարդակի ծննդօգնություն իրականացնող հաստատություն, որի գործառույթն է մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնար բուժօգնության ցուցաբերումը հատուկ հետազոտում և բուժում չպահանջող հղիության ֆիզիոլոգիական ընթացքով, ցածր ռիսկի խմբին պատկանող հղիներին և ծննդաբերողներին, իսկ անհետաձգելի դեպքերում` կատարել շտապ բժշկական միջամտություններ /կեսարյան հատում, գինեկոլոգիական վիրահատություններ/:  Տարեկան միջին հաշվով իրականացվում է  140 ծննդալուծում: Հիվանդանոցային բուժօգնությունը իրականացվում է  պետական պատվերի շրջանակներում`անվճար, համավճարի  սկզբունքով և  վճարովի հիմունքներով:

հեռախոս (ընդունարան)` (0286)22203

2.Արտահիվանդանոցային ծառայություն.                                                                   

Բժշկական կենտրոնի ամբուլատոր-պոլիկլինիակական ստորաբաժանման կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 480 հաճախում: Արտահիվանդանոցային ծառայության գործառույթները տարածվում են նաև Մեղրու տարածաշրջանում գտնվող բոլոր գյուղական համայնքների բնակիչների վրա:  Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթը իրականացնում են ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված  ընտանեկան բժշկներ,   տեղամասային թերապևտներ և  տեղամասային մանկաբույժներ: Արաքսաշեն,Լեհվազ, Վահրավար,Վարդանիձոր, Լիճք, Տաշտուն, Շվանիձոր, Ալվանք, Նռնաձոր, Կարճևան, Գուդեմնիս գյուղական համայնքներում գործում են 11 բուժակմանկաբարձական կետեր, որտեղ ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթները իրականացնում  են ՀԲ և USAID-ի  ուսուցողական ծրագրերով կատարելագործված բուժբուժքույրերը

 Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ են մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային/ հակատուբերկուլոզային, ուռուցքաբանական, հոգեբուժական, մաշկավեներաբանական, ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/ և նեղ մասնագիտական/ վիրաբուժական, նյարդաբանական, ակնաբուժական, սրտաբանական/ բուժօգնությունը, որը իրականացվում է անվճար` տարածաշրջանի բոլոր բնակիչների համար, բժշկական ցուցումների և ԱԱՊ իրականացնող  բժշկի ուղեգրի առկայության դեպքում:

Բժշկական կենտրոնի լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ  ծառայությունը ընդգրկում է մեզի, արյան /կլինիկական, բիոքիմիական, սեռոլոգիական/ և գործիքային/ ուլտրաձայնային, ռենտգենոգրաֆիա, էլեկտրասրտագրում/ հետազոտությունները, որոնք իրականացվում են պետական պատվերի շրջանակներում` անվճար, բժշկական ցուցումների և բուժող բժշկի ուղեգրի առկայության դեպքում` տարածաշրջանի բոլոր բնակիչների համար:

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով դեղորայքով ապահովումը` սահմանված կարգով:

Արտահիվանդանոցային /ամբուլատոր-պոլիկլինիկական/ բուժօգնության  ամբողջ ծավալը իրականացվում   է   անվճար:

հեռախոս`  (0286)22203

3. Շտապ օգնության ծառայություն. 

Բժշկական կենտրոնի շտապ օգնության ծառայության գործառութները պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում են անվճար` Մեղրու տարածաշրջանի բոլոր քաղաքային և գյուղական  համայնքների բնակիչների համար: Վերջերս կենտրոնի շտապ օգնության ծառայությունը հագեցվել է նորագույն սարքավորումներով և տրանսպորտային միջոցներով, իսկ բուժանձնակազմը վերապատրաստվել է ՀԲ կողմից իրականացված կրթական ծրագրերով:

Շտապ օգնության ծառայությունը իրականացվում է անվճար` պետական պատվերի շրջանակներում:

հեռախոս`  103 և բջջային 098 103 111

Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոնի բժիշկ մասնագետների թափուր հաստիքների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը տես Հայտարարություններ բաժնում

<<Սիսիանի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ

Հեռ.` (+374) 283 23501

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք.Սիսիան, Չարենցի 14

Վեբ կայք` www.sisianmedcenter.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 161

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` փակ բաժնետիրական ընկերություն

տնօրեն` Անուշ Ներսիսյան

փոխտնօրեն հիվանդանոցային բուժօգնության գծով` Վ. Թևանյան

հեռ. (0283) 23501

 փոխտնօրեն ամբուլատոր-պոլիկլինիկական գծով`Ի. Զիլֆուղարյան

հեռ. (0283) 23501

Բժշկական կենտրոնը իրականացնում է`

հիվանդանոցային, արտահիվանդանոցային և շտապ օգնության ծառայություններ

 1.Հիվանդանոցային ծառայություն . 

Ծավալված է 50 մահճակալՀիվանդանոցային ծառայությունից օգտվում են տարեկան միջին թվով 750 հիվանդներ, տարեկան իրականացվում է միջին հաշվով 370 ծննդալուծում: Գործում են հետևյալ բաժանմունքները` վիարաբուժական, թերապևտիկ, մանկականմանկաբարձագինեկոլոգիական, ինֆեկցիոն

Տարեկան միջին հաշվով իրականցվում են 80 պլանային և անհետաձգելի վիրաբուժական և մանկաբարձագինեկոլոգիական միջամտություններ: Հիվանդանոցային բուժօգնությունը իրականացվում է անվճար` պետական պատվերի շրջանակներում, համավճարի սկզբունքով և  վճարովի հիմունքներով:

հեռախոս (ընդունարան)` (0283) 23501

2.Արտահիվանդանոցային ծառայություն.                                                                   

Բժշկական կենտրոնի ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ստորաբաժանման կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 410 հաճախում:  Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթները իրականացվում են ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված  ընտանեկան բժիշկների,  տեղմասային թերապևտի և   տեղամասային մանկաբույժի կողմից`բժշկական կենտրոնի մասնաշենքում: 

Շաքի, Իշխանասար, Ույծ, Դաստակերտ, Ախլաթյան, Բնունիս, Նժդեհ, Տոլորս, Տորունիք, Աղիտու,Վաղատնի, Նորավան, Որոտան գյուղական համայնքներում բնակիչների առողջության առաջնային պահպանման գործառույթները նույնպես իրականացվում են Սիսիանի բժշկական կենտրոնի կողմից: Նշված գյուղական համայնքներում գործում են 13 բուժակմանկաբարձական կետեր, որտեղ ընտանեկան բուժքրոջ գործառույթներն են իրականացնում  ՀԲ և USAID-ի ուսուցողական ծրագրերով կատարելագործված բուժքույրերը

Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ են մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային/ հակատուբերկուլոզային, ուռուցքաբանական, հոգեբուժական, այդ թվում նաև նարկոլոգիական, մաշկավեներաբանական, ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/ և նեղ մասնագիտացված     /վիրաբուժական, նյարդաբանական, ակնաբուժական, սրտաբանական, քիթ-կոկորդ-ականջաբանական,  վնասվածքաբանական/ բուժօգնությունը: Դիսպանսերային և նեղ մասնագիտացված բուժօգնությունը բժշկական կենտրոնը  իրականացնում է Սիսիան քաղաքի և տարածաշրջանի բոլոր գյուղական համայնքների բնակիչների համար անվճար` պետական պատվերի շրջանակներում, բժշկական ցուցումների և ԱԱՊ իրականացնող  բժշկի ուղեգրի առկայության դեպքում:

Բժշկական կենտրոնի լաբորաոր-ախտորոշիչ ծառայությունը իրականացնում է  պետական պատվերով նախատեսված ամբողջ ծավալը, այն է` մեզի և արյան  կլինիկական, բիոքիմիական, սեռոլոգիական, գործիքային /էլեկտրասրտագրում, ուլտրաձայնային /սոնոգրաֆիա/, ռենտգենաբանական/ համալիր հետազոտություններ: Լաբորատոր-գործիքային հետազոտությունները իրականացվում են անվճար` պետական պատվերի շրջանակներում, Սիսիանի տարածաշրջանի բոլոր բնակիչների համար, բժշկական ցուցումների և բուժող բժշկի ուղեգրի առկայության դեպքում:

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայության կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով  դեղորայքով ապահովումը` ըստ սահմանված կարգի:

Արտահիվանդանոցային /ամբուլատոր-պոլիկլինիկական/ բուժօգնությունը իրականացվում   է   անվճար:

հեռախոս`  (0283) 23501

3. Շտապ օգնության ծառայություն. 

Բժշկական կենտրոնի շտապ օգնության ծառայության գործառույթները  իրականացվում են պետական պատվերի շրջանակներում Սիսիան քաղաքային համայնքի և Շաքի, Իշխանասար, Ույծ, Դաստակերտ, Ախլաթյան, Բնունիս, Նժդեհ, Տոլորս, Տորունիք, Աղիտու,Վաղատնի, Նորավան, Որոտան գյուղական համայնքների բնակիչների համար, իսկ Սիսիանի տարածաշրջանի մյուս գյուղական համայնքների բնակչության անհետաձգելի բուժօգնությունը պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում է համապատասխան առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնների միջոցով /Դարբասի ԱԿ, Անգեղակոթի ԲԱ, Գորայքի և Բռնակոթի ԱԱՊԿ/:

Վերջերս կենտրոնի շտապ օգնության ծառայությունը հագեցվել է նորագույն սարքավորումներով և տրանսպորտային միջոցներով, իսկ բուժանձնակազմը վերապատրաստվել է ՀԲ կողմից իրականացված կրթական ծրագրերով:

Շտապ օգնության ծառայությունը իրականացվում է անվճար` պետական պատվերի շրջանակներում:

հեռախոս`  103 և բջջային 093 103 555

 

<<Սիսիանի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ աշխատում են 35 բարձր որակավորում ունեցող բժիշկներ, որոնցից 1-ը բժշկական գիտությունների թեկնածուներ են: Առողջության առաջնային պահպանման օղակում աշխատում են   ընտանեկան բժիշկներ,  թերապևտ և  մանկաբույժ:

Սիսիանի բժշկական կենտրոնի բժշիշկ-մասնագետների թափուր հաստիքների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը տես Հայտարարություններ բաժնում

<<Քաջարանի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ

Հեռ.` (+374) 285 33182

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Քաջարան

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 86

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` փակ բաժնետիրական ընկերություն

տնօրեն`

 հեռ. (0285)33182

փոխտնօրեն ` Վ.  Մանասյան

հեռ. (0285)33511

 Բժշկական կենտրոնը իրականացնում է`

հիվանդանոցային, արտահիվանդանոցային և շտապ օգնության ծառայություններ

 1.Հիվանդանոցային ծառայություն . 

Քաջարանի բժշկական կենտրոնի հիվանդանոցային ծառայության իրականացման համար ծավալված է 20 մահճակալից բաղկացած սոմատիկ բաժանմունքՀիվանդանոցային ծառայությունից օգտվում են վիրաբուժական, մանկաբարձագինեկոլոգիական, մանկական, թերապևտիկ և ինֆեկցիոն պրոֆիլի տարեկան միջին թվով 350 հիվանդներ: 

Տարվա ընթացքում միջին թվով իրականցվում են 130 պլանային և անհետաձգելի վիրաբուժական և մանկաբարձագինեկոլոգիական միջամտություններ և 70 ծննդալուծում: "Քաջարանի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ հանդիսանում է 1-ին մակարդակի ծննդօգնություն իրականացնող բուժհաստատություն,  որի գործառույթն է մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնար բուժօգնության ցուցաբերումը հատուկ հետազոտում և բուժում չպահանջող հղիության ֆիզիոլոգիական ընթացքով, ցածր ռիսկի խմբին պատկանող հղիներին և ծննդաբերներին, իսկ անհետաձգելի դեպքերում` կատարել շտապ բժշկական միջամտություններ /կեսարյան հատում, գինեկոլոգիական վիրահատություններ/: Հիվանդանոցային բուժօգնությունը իրականացվում է  պետական պատվերի շրջանակներում` անվճար, համավճարի  սկզբունքով և  վճարովի հիմունքներով:

հեռախոս (ընդունարան)` (0285)33511

2.Արտահիվանդանոցային ծառայություն.                                                                   

Բժշկական կենտրոնի ամբուլատոր-պոլիկլինիակական ստորաբաժանման կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 44 հաճախում:  Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթները իրականացվում են ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված 3 ընտանեկան բժիշկների, 2 տեղամասային թերապևտի և 1 տեղամասային մանկաբույժի կողմից; Քաջարանի բժշկական կենտրոնի կողմից իրականացվող առողջության առաջնային պահպանման գործառույթները տարածվում են նաև տարածաշրջանի  Քաջարան, Լեռնաձոր, Ձագեձոր, Բարիկավան, Անդոկավան, Թավշուտ գյուղական համայնքների բնակիչների  վրա, որտեղ գործում են բուժակմանկաբարձական կետեր:

Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ են մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային  /ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական/  և նեղ մասնագիտական  /վիրաբուժական, նյարդաբանական, ակնաբուժական,  սրտաբանական,  քիթ-կոկորդ-ականջաբանական,  ուռոլոգիական/ բուժօգնությունը:  Հակատուբերկուլոզային, ուռուցքաբանական, հոգեբուժական,  այդ թվում նաև` նարկոլոգիական և մաշկավեներաբանական դիսպանսերային բուժօգնությունը Քաջարանի տարածաշրջանի  բնակիչների համար պետական պատվերի շրջանակներում իրականացնում են  “Կապանի ԲԿ” ՓԲԸ համապատասխան մասնագետները` պայմանագրային սկզբունքով /կնքված “Քաջարանի ԲԿ” ՓԲԸ և “Կապանի ԲԿ” ՓԲԸ  միջև/` անվճար, <<Քաջարանի ԲԿ>> ՓԲԸ-ի կողմ,ից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:

 Բժշկական կենտրոնի լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ  ծառայությունը ընդգրկում է մեզի, արյան /կլինիկական, բիոքիմիական,  սեռոլոգիական/  և գործիքային /ուլտրաձայնային, ռենտգենոգրաֆիա, էլեկտրասրտագրում, գաստրոսկոպիա / հետազոտությունները,  որոնք իրականացվում են պետական պատվերի շրջանակներում` անվճար, բժշկական ցուցումների և բուժող բժշկի ուղեգրի առկայության դեպքում:

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով  դեղորայքով ապահովումը` սահմանված կարգով:

Արտահիվանդանոցային /ամբուլատոր-պոլիկլինիկական/ բուժօգնությունը իրականացվում   է   անվճար:

հեռախոս`  (0285)33511

3. Շտապ օգնության ծառայություն. 

Բժշկական կենտրոնի շտապ օգնության ծառայության գործառույթները պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում են Քաջարանի քաղաքային համայնքի և տարածաշրջանի գյուղական համայնքների /Լեռնաձոր, Քաջարան, Անդոկավան, Բարիկավան, Թավշուտ և Ձագեձոր/ բնակչության համար` անվճար:

Վերջերս կենտրոնի շտապ օգնության ծառայությունը հագեցվել է նորագույն սարքավորումներով և տրանսպորտային միջոցներով, իսկ բուժանձնակազմը վերապատրաստվել է ՀԲ կողմից իրականացված կրթական ծրագրերի շրջանակներում:

Շտապ օգնության ծառայությունը իրականացվում է անվճար` պետական պատվերի շրջանակներում:

հեռախոս`  103 

 <<Քաջարանի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ աշխատում են 18 բարձր որակավորում ունեցող բժիշկներ: Առողջության առաջնային պահպանման օղակում աշխատում են  3 ընտանեկան բժիշկներ,  2 թերապևտ և 1  մանկաբույժ:

<<Քաջարանի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ  բժիշկ-մասնագետների թափուր հաստիքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը տեղադրված է կայքի Հայտարարություններ բաժնում:Դիսպանսերններ

<<Սյունիքի մարզային նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր>> ՓԲԸ

Հեռ.` +374) 285 54445

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Բաղաբերդ 28

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 55

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` փակ բաժնետիրական ընկերություն

տնօրեն` Արարատ Վարդանյան

հեռ.`(0285)54445

<<ՀՀ Սյունիքի մարզային նյարդահոգեբուժական  դիսպանսեր>> ՓԲԸ  հիմնվել  է 1996 թվականին: Տեղակայված է Կապան քաղաքի Բաղաբերդ թաղամասում ու զբաղեցնում է երկհարկանի  վերանորոգված և ջեռուցվող  մասնաշենք:

Դիսպանսերն իրականացնում է`

Հիվանդանոցային  և արտահիվանդանոցային դիսպանսերային բուժօգնության ծառայություններ

1. Հիվանդանոցային ծառայություն  

   Հիվանդանոցային ծառայության համար  ծավալված է 80 մահճակալ, որոնցից 70-ը հոգեբուժական, 10-ը` թմրաբանական: Հիվանդանոցային ծառայությունից օգտվում են տարեկան միջին թվով 366 մարդ, որոնցից 296-ը հոգեբուժական  հիվանդներ են, իսկ 70-ը` նարկոլոգիական: Հիվանդանոցային ծառայությունն իրականացվում է հոգեկան հիվանդների խնամքի,   հարկադիր բուժման, սուր և անհետաձգելի վիճակների բուժօգնության  ու նարկոլոգիական հիվանդների բուժման ուղղություններով:  Նշված ծառայություններն իրականացվում են անվճար՝ պետական պատվերի շրջանակներում, բացառությամբ ափիոնային թմրամոլությամբ հիվանդների գերարագ ապաթունավորում ու զրկանքի համախտանիշի դադարեցում ափիոնային անտոգոնիստներով՝ ընդհանուր անզգայացման տակ:

  հեռ.`(0285)54445

 

2.Արտահիվանդանոցային ծառայություն.                                                                   

Դիսպանսերի ամբուլատոր-պոլիկլինիակական ստորաբաժանման կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 10 հաճախում: 

 

Դիսպանսերի գործառույթներից է հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդություններով տառապող առաջնակի հիվանդների հսկողության իրականացումը, քրոնիկ հոգեկան ու նարկոլոգիական հիվանդների հսկողությունը, բնածին թերզարգացմամբ ու ձեռք բերովի թուլամտությամբ տառապող հիվանդների հսկողությունը:

Դիսպանսերի գործառույթների մեջ է նաև մտնում հիվանդների կենտրոնացված կարգով տրամադրվող դեղերի բաշխումը ամբողջ մարզի բնակիչների համար, ինչպես նաև Կապանի և Քաջարանի տարածաշրջանների դիսպանսերային հիվանդների դեղերով ապահովման գործընթացը:ՀՀ առողջապահության նախարարության տարածքային մարմիններ

ՀՀ ԱՆ ՙՀիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն՚ ՊՈԱԿ ՙՍյունիք՚ մասնաճյուղ

Հեռ.` (+374) 285 25261

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Շինարարների 1

Ֆաքս` (+374) 285 25261

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 138

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

մասնաճյուղի տնօրեն`

Վահան Վոլոդիայի Աբրահամյան

 

 ՀՀ Սյունիքի մարզի տարածքում պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային ախտորոշիչ հսկողություն, բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովմանն ուղղված ու հակահամաճարակային կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպում, իրավիճակային վերլուծություն և գնահատում, բնակչության առողջության վրա շրջակա միջավայրի ազդեցության գործոնների բացահայտում ու փորձաքննություն

ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի առողջապահական պետական տեսչության Սյունիքի մասնաճյուղ

Հեռ.` (+374) 285 28066

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Շինարարների 1

Ֆաքս` (+374) 285 25261

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 13

 պետ` Լենա Դրաստամատի Մալինցյան

 

ՀՀ ԱՆ ԱՊՏ Սյունիքի մասնաճյուղն իրականացնում է օրենքով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը վերապահված վերահսկողական գործառույթներ` աշխատանքի անվտանգության և աշխատանքային օրենսդրության նորմերի կիրառման, բնակչության սանիտարահամաճարակային  անվտանգության ապահովման, բժշկական օգնության և սպասարկման, առողջապահության ոլորտի լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների իրականացման, ինչպես նաև դեղերի և դեղագործական գործունեության բնագավառները կարգավորող օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջների նկատմամբ, և օրենքով սահմանված կարգով կիրառում պատասխանատվության միջոցներ:

ՀՀ առողջապահության նախարության աշխատակազմի պետական առողջապահական գործակալության Սյունիքի մարզային կենտրոն

Հեռ.` (+374) 285 27900

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, 3301, ք. Կապան, Ազատամարտիկների 8

Ֆաքս` (+374) 285 27900

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 4

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՀՀ առողջապահության նախարարության ոլորտում գործող առանձնացված ստորաբաժանում

 

կենտրոնի  պետ` Աշոտ Արշավիրի Ծատրյան

 

ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի պետական առողջապահական գործակալության Սյունիքի մարզային կենտրոնը իրականացնում է.

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների հետ պետական պատվերի մասով բժշկական ծառայությունների մատուցման մասին պայմանագրերի կնքումը, հաշվետվությունների ընդունումը և փոխհատուցումը, մատուցված բժշկական ծառայությունների որակի և ծավալի վերահսկումը, ֆինանսավորման և տնտեսավարման նորմատիվների, մեխանիզմների, չափորոշիչների մշակման ու ներդրման աշխատանքներին մասնակցությունըԲաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2018-01-19 17:54:18