Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Հունան Պողոսյան

Հունան Պողոսյան

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏ

էլ. փոստ

28-78-22, (0285) 5-20-10 (+374 60) 51 78 22

Կենսագրություն

Ծնվել է 1964թ. մայիսի 30-ին Երևան քաղաքում:

Ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը` իրավաբանի  որակավորմամբ:
1982-1984թթ. ծառայել է Խորհրդային բանակում:

1991-1993թթ. աշխատել է Շահումյանի ՆԳԲ-ում՝ որպես անչափահասների գործերով տեսչության տեսուչ, քրեական հետախուզության բաժանմունքի օպերլիազոր, ավագ օպերլիազոր,
1993-1995թթ.՝
 Մաշտոցի ՆԳ բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետ,
1995-1996թթ.` Քրեական հետախուզության  վարչությունում
՝ որպես պետի տեղակալ,
1996-1999թթ.` Քրեական հետախուզության  վարչության  պետ,
1999-1999թթ.` Մաշտոցի ՆԳ բաժնի պետ,
1999-2000թթ.` Կենտրոնական ՆԳ բաժնի պետ,
2000-2001թթ.` Արաբկիրի ՆԳ բաժնի պետ,
2001-2004թթ.` Երևան քաղաքի ՆԳ վարչությունում
՝ որպես պետի օպերատիվ գծով տեղակալ,
2004-2008թթ.` ՀՀ ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության պետ:
2008-2010թթ. զբաղեցրել է ՀՀ ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության պետի պաշտոնը:
2010 թ. նշանակվել է ՀՀ ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ:
2018 թվականի մայիսի 11-ին հրաժարականի դիմում է ներկայացրել
ՀՀ  ոստիկանության պետի առաջին տեղակալի պաշտոնից:

2018թ. հոկտեմբերի 16-ի ՀՀ կառավարության 1129-Ա որոշմամբ նշանակվել է ՀՀ Սյունիքի մարզպետ:

Պարգևատրվել է
ՀՀ Նախագահի հրամանագրերով՝

• Արիության մեդալով (1998 թ.),
• Հասարակական կարգի գերազանց պահպանման համար մեդալով (2006 թ.),
• «Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար» 1-ին աստիճանի մեդալով (2011 թ.),
• «Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար» 2-րդ աստիճանի մեդալով (2016 թ.):

Պարգևատրվել է նաև  ՀՀ վարչապետի հուշամեդալով (2012 թ.), ՀՀ ոստիկանության,  ՀՀ ՊՆ, ԱԱԾ, ՌԴ ՆԳՆ բազմաթիվ գերատեսչական մեդալներով,  ԼՂՀ Նախագահի հրամանագրով՝ Մարտական ծառայության մեդալով (2006 թ.):

ՀՀ ոստիկանության պետի կողմից պարգևատրվել է մարտական զենքով:

ՀՀ Նախագահի 2014 թ. ապրիլի 15-ի հրամանագրով շնորհվել է «ոստիկանության գեներալ-լեյտենանտ» կոչում:

Ամուսնացած է, ունի մեկ դուստր, երկու որդի:

Անկուսակցական է:

Գործառույթներ / իրավասություններ

Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման ոլորտի հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ (160-րդ հոդված, մաս 1-ին, մաս 2-րդ), oրենքներով և այլ իրավական ակտերով։
2. Պետական կառավարումը մարզում ապահովվում է մարզի տարածքում կառավարության տարածքային քաղաքականության իրականացման և հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների գործունեության համակարգման միջոցով։
Մարզպետը, օրենսդրությամբ իրեն վերապահված իրավասության սահմաններում, մարզի տարածքում կառավարության տարածքային քաղաքականությունն իրականացնում է հետևյալ բնագավառներում`
• ֆինանսներ,
• քաղաքաշինություն, բնակարանային և կոմունալ տնտեսություն,
• տրանսպորտ և ճանապարհաշինություն,
• գյուղատնտեuություն և հողօգտագործում,
• կրթություն,
• առողջապահություն,
• սոցիալական ապահովություն,
• մշակույթ և սպորտ,
• բնության և շրջակա միջավայրի պահպանություն.
• առևտուր, հանրային սնունդ և սպասարկում։
Տարածքային քաղաքականությունը նշված բնագավառներում մարզպետը իրականացնում է մարզպետարանի աշխատակազմի և մարզային ենթակայության կազմակերպությունների միջոցով։
3. Մարզպետը համակարգում է ներքին գործերի և ազգային անվտանգության, պաշտպանության, կապի, էներգետիկայի, հարկային, արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության ու այլ ոլորտներում հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների գործունեությունը։
Մարզում հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների գործունեության համակարգումը, մարզպետին օրենսդրությամբ վերապահված իրավասության սահմաններում, ընդգրկում է`
ա/ հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների և մարզպետարանի աշխատակազմի ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների համատեղ և համաձայնեցված գործունեության կազմակերպումը.
բ/ մարզի հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայություններից
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից սահմանված կարգով տեղեկատվության ստացումը.
գ/ այլ լիազորությունների իրականացում։
4. Մարզերում պետական կառավարումն իրականացվում է պետական և համայնքային շահերի ներդաշնակման, ինչպես նաև մարզպետների և հանրապետական գործադիր մարմինների ու վերջիններիս տարածքային ծառայությունների համագործակցության և գործողությունների փոխհամաձայնեցման հիման վրա։
5. Մարզպետը`
• օրենսդրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակում ապահովում է Հայաuտանի Հանրապետության օրենքների, Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերի, կարգադրությունների, կառավարության և վարչապետի որոշումների, ինչպես նաև այլ նորմատիվ իրավական ակտերի կատարումը.
• խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող է մասնակցել կառավարության նիստերին.
• սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարի միջոցով կառավարության և վարչապետի քննարկմանն է ներկայացնում վերջիններիս իրավասությանը վերապահված հարցերը.
• համագործակցում է հանրապետական գործադիր մարմինների հետ և դրանց քննարկմանն է ներկայացնում վերջիններիս իրավասությանը վերաբերող մարզին առնչվող հարցերը.
• սահմանված կարգով նախապատրաuտում և առաջարկություններ է ներկայացնում կառավարություն` մարզում պետական կառավարման իրականացման համար պետական բյուջեից անհրաժեշտ ամենամյա հատկացումների վերաբերյալ.
• սահմանված կարգով մասնակցում է պետական բյուջեի նախագծի, ինչպես նաև կառավարության տարածքային քաղաքականության մշակման աշխատանքներին.
• ամենամյա հաշվետվություններ է ներկայացնում կառավարություն` իր գործունեության և մարզի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին, ընթացիկ հաշվետվություններ է ներկայացնում վարչապետին.
• պարտադիր քննության է առնում հանրապետական գործադիր մարմինների կողմից մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների և դրանց ղեկավարների աշխատանքի վերաբերյալ առաջարկությունները և սահմանված ժամկետում այդ մարմիններին տեղեկացնում ձեռնարկված միջոցների մաuին.
• ընդհանրացնում է օրենuդրության կիրառման պրակտիկան, օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացնում կառավարություն.
• իր իրավաuության սահմաններում միջոցներ է ձեռնարկում քաղաքացիների իրավունքները և ազատություններն ապահովելու համար.
• օրենuդրությամբ սահմանված կարգով վերացնում կամ կասեցնում է մարզային ենթակայության կազմակերպությունների ղեկավարների` օրենսդրությանը հակասող իրավական ակտերը.
• օրենսդրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակում միջոցներ է ձեռնարկում մարզի տարածքում պետական սեփականության պահպանության և արդյունավետ օգտագործման ուղղությամբ.
• սահմանված կարգով տեղեկություններ է տալիս համապատասխան հանրապետական գործադիր մարմնին իր կողմից տվյալ բնագավառում կառավարության տարածքային քաղաքականության իրականացման վերաբերյալ.
• օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերահսկում է պետության կողմից համայնքին պատվիրակված լիազորությունների կատարման ընթացքը և պարտադիր լիազորությունների կատարումը.
• իրականացնում է օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ.
• Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության մաuին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մարզպետարանի աշխատակազմում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողներին։
• պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի ինքնակամ զավթման, ինչպես նաև պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի ինքնակամ կառուցապատման դեպքերի հայտնաբերման վերաբերյալ հաղորդումներ է ներկայացնում դատախազություն` օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով։

Մարզպետն իր իրավասության սահմաններում, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, ընդունում է որոշումներ, արձակում կարգադրություններ:

6. Մարզի խորհրդի նիստերին մարզպետը`
ա) համայնքների ղեկավարներին ծանոթացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին, Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերին և կարգադրություններին, կառավարության և վարչապետի որոշումներին, իր որոշումներին ու կարգադրություններին և դրանցից բխող` տեղական ինքնակառավարման մարմինների խնդիրներին.
բ) ծանոթանում է համայնքներում տիրող իրավիճակին, տարվող աշխատանքների ընթացքին և ծագած խնդիրներին.
գ) լսում է համայնքների ղեկավարների առաջարկություններն ու դիտողությունները մարզպետարանի, մարզային ենթակայության կազմակերպությունների գործունեության վերաբերյալ.
դ) ապահովում է մարզպետարանի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներդաշնակ գործունեությունը, լուծում կազմակերպման այլ հարցեր:
Մարզպետը մարզի խորհրդի քննարկմանն է ներկայացնում`
ա) կառավարությանը և վարչապետին ներկայացվող իր հաշվետվությունները մարզի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական վիճակի և իր գործունեության մասին.
բ) իր առաջարկությունները մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման տարեկան և երկարաժամկետ ծրագրերի վերաբերյալ.
գ) իր առաջարկությունները Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծի` մարզին վերաբերող հատվածի, ինչպես նաև պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին կատարվող հատկացումների վերաբերյալ:

Մարզպետը գլխավորում է մարզպետարանը, որի միջոցով իրականացնում է մարզում պետական կառավարումը։
Մարզպետին պաշտոնի է նշանակում և ազատում կառավարությունը։
Մարզպետը հաշվետու և պատաuխանատու է կառավարության առջև։

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2019-12-11 09:58:16