Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Հայտարարություններ

Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ

Համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնների

ՀՀ Սյունիքի մարզի Աղվանի գյուղական համայնքի ղեկավարը հայտարարում է մրցույթ համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ-հաշվապահի (ծածկագիր՝ 1.2-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:

ՀՀ Սյունիքի մարզի Աղվանի գյուղական համայնքի ղեկավարը հայտարարում է մրցույթ համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ-հաշվապահի (ծածկագիր՝ 1.2-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար: Մրցույթը կկայանա 2010 թվականի մարտի 19-ին ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի շենքում: Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները մանրամասն տեղեկություններ ստանալու, դիմումներ հաձնելու, պաշտոնի անձնագրին եւ հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել համայնքի ղեկավարի աշխատակազմ կամ ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ եւ ՀԳՄՀ վարչություն, հասցե՝ ք.Կապան. Գ.Նժդեհի 1, հեռ. (0285) 23550:
ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի քաղաքային համայնքի ղեկավարը հայտարարում է մրցույթներ համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի հետեւյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար.
1. Վարչաիրավական բաժնի պետ 2.1-17
2. Եկամուտների հաշվառման եւ հավաքագրման բաժնի գլխավոր մասնագետ 2.3-
14 3. Ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետ 2.3-19
4. Վարչաիրավական բաժնի գլխավոր մասնագետ 2.3-21
5. Քաղաքաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ 2.3-26
6. Ծրագրերի եւ արտաքին կապերի բաժնի առաջատար մասնագետ 3.1-24
7. Վարչաիրավական բաժնի առաջատար մասնագետ 3.1-29
8. Վարչաիրավական բաժնի առաջատար մասնագետ 3.1-30
9. Քաղաքաշինության բաժնի առաջատար մասնագետ 3.1-35
10. Կրթության, մշակույթի եւ սպորտի բաժնի առաջատար մասնագետ 3.1-37
11. Ընդհանուր բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 3.2-26
12. Ընդհանուր բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 3.2-27
13. Վարչաիրավական բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 3.2-28
14. Ընդհանուր բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ 3.3-10
15. Ընդհանուր բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ 3.3-11
Բոլոր պաշտոնների համար մրցույթները կկայանան 2010 թվականի մարտի 24-ին ժամը 10.00-ին Կապանի քաղաքապետարանի շենքում: Մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն ՀՀ քաղաքացիները եւ ՀՀ-ում փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձինք (այսուհետ՝ քաղաքացիներ): Քաղաքացիները մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում են անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր: Քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք նաեւ զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասային կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող թաղաքացիները մանրամասն տեղեկություններ ստանալու, դիմումներ հաձնելու, պաշտոնների անձնագրերին եւ հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Կապանի քաղաքային համայնքի ղեկավարի աշխատակազմ կամ ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ եւ ՀԳՄՀ վարչություն, հասցե՝ ք.Կապան. Գ.Նժդեհի 1, հեռ. (0285) 23550:
ՀՀ Սյունիքի մարզի Սվարանցի գյուղական համայնքի ղեկավարը հայտարարում է մրցույթ համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղարի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար: Մրցույթը կկայանա 2010 թվականի մարտի 25-ին ժամը 10.00-ին: Մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն ՀՀ քաղաքացիները եւ ՀՀ-ում փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձինք (այսուհետ՝ քաղաքացիներ):
Քաղաքացիները մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում են անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր: Քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք նաեւ զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասային կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող թաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, դիմումներ հանձնելու, ինչպես նաեւ պաշտոնի անձնագրին եւ հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել համայնքի ղեկավարի աշխատակազմ կամ ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ եւ ՀԳՄՀ վարչություն, հասցե՝ ք.Կապան. Գ.Նժդեհի 1, հեռ. (0285) 23550:
ՀՀ Սյունիքի մարզի Տանձատափի գյուղական համայնքի ղեկավարը հայտարարում է մրցույթ համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղարի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար: Մրցույթը կկայանա 2010 թվականի մարտի 25-ին ժամը 10.00-ին: Մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն ՀՀ քաղաքացիները եւ ՀՀ-ում փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձինք (այսուհետ՝ քաղաքացիներ):
Քաղաքացիները մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում են անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր: Քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք նաեւ զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասային կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող թաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, դիմումներ հանձնելու, ինչպես նաեւ պաշտոնի անձնագրին եւ հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել համայնքի ղեկավարի աշխատակազմ կամ ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ եւ ՀԳՄՀ վարչություն, հասցե՝ ք.Կապան. Գ.Նժդեհի 1, հեռ. (0285) 23550:
ՀՀ Սյունիքի մարզի Աղիտուի գյուղական համայնքի ղեկավարը հայտարարում է մրցույթ համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղարի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար: Մրցույթը կկայանա 2010 թվականի մարտի 27-ին ժամը 10.00-ին: Մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն ՀՀ քաղաքացիները եւ ՀՀ-ում փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձինք (այսուհետ՝ քաղաքացիներ):
Քաղաքացիները մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում են անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր: Քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք նաեւ զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասային կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող թաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, դիմումներ հանձնելու, ինչպես նաեւ պաշտոնի անձնագրին եւ հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել համայնքի ղեկավարի աշխատակազմ կամ ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ եւ ՀԳՄՀ վարչություն, հասցե՝ ք.Կապան. Գ.Նժդեհի 1, հեռ. (0285) 23550:
ՀՀ Սյունիքի մարզի Ճակատենի գյուղական համայնքի ղեկավարը հայտարարում է մրցույթ համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղարի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար: Մրցույթը կկայանա 2010 թվականի մարտի 30-ին ժամը 10.00-ին: Մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն ՀՀ քաղաքացիները եւ ՀՀ-ում փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձինք (այսուհետ՝ քաղաքացիներ): Քաղաքացիները մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում են անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր: Քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք նաեւ զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասային կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող թաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, դիմումներ հանձնելու, ինչպես նաեւ պաշտոնի անձնագրին եւ հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել համայնքի ղեկավարի աշխատակազմ կամ ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ եւ ՀԳՄՀ վարչություն, հասցե՝ ք.Կապան. Գ.Նժդեհի 1, հեռ. (0285) 23550:
Կազմակերպություն Սյունիքի մարզպետարան
Հեռ. 285 23550
 

 

Հայտարարված է` 19.02.2010

Վերջին ժամկետը` 19.03.2010

Հասցե` ք.Կապան. Գ.Նժդեհի 1
Հեռ.` (0285) 23550:← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-08-07 12:23:37